Tìm kiếm
Có 1.412 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC YêN BáI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-012 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Thanh
Địa chỉ: 1061- Đường Yên ninh - phường Minh tân, , Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Chi Nhánh Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam - Khai Thác Đường Sắt Hà Lào

Mã số thuế: 0100105052-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Long
Địa chỉ: Số 04, đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI YêN BáI

Mã số thuế: 0100108656-031 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Quốc
Địa chỉ: Số 210 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 10, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

VIETTEL YêN BáI - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-017 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Hoàn
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, tổ 3, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Công ty bảo hiểm PJICO Yên bái

Mã số thuế: 0100110768-054 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Vũ
Địa chỉ: Số 1082 đường Điện Biên, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM � CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0100111948-141 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng ánh
Địa chỉ: Số 887, đường Điện Biên, tổ 1, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0100112437-187 - Người đại diện pháp luật: Hồ Anh Tuấn
Địa chỉ: Đường Điện Biên, tổ 8, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái

Mã số thuế: 0100112620-032 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Vạn
Địa chỉ: SN 70, đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0100150619-020 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trung Tùng
Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0100230800-076 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vinh
Địa chỉ: Số nhà 806, đường Điện Biên, tổ 47, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - Chi Nhánh Yên Bái

Mã số thuế: 0100283873-110 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Duy
Địa chỉ: Số 736. đường Điện Biên, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Thành An 665 - Chi Nhánh Yên Bái

Mã số thuế: 0100385603-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiên
Địa chỉ: Tổ 18, Cường Bắc, Phường Nam Cường, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN COKYVINA CUNG CấP DịCH Vụ VIễN THôNG TạI TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0100684716-011 - Người đại diện pháp luật: Phan Nhat Tan
Địa chỉ: Số nhà 06, Tổ 16b, Đường Lương Văn Can, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-219 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hồng
Địa chỉ: Số nhà 43, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-555 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hồng
Địa chỉ: Số 133, đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Yên Bái II

Mã số thuế: 0100686174-619 - Người đại diện pháp luật: Đặng Duy Tiến
Địa chỉ: Số nhà 884, tổ 50, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

MOBIFONE TỉNH YêN BáI - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KV4 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIFONE

Mã số thuế: 0100686209-132 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Đức
Địa chỉ: Số 862, đường Điện Biên, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên bái

Mã số thuế: 0100695387-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Số 999 - Đường Điện Biên, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CHI NHáNH YêN BáI - CôNG TY TNHH TâN PHú

Mã số thuế: 0101048086-010 - Người đại diện pháp luật: Hồng Thái Hà
Địa chỉ: Lô L3-05, tầng 3 TT thương mại, đường Thành Công, tổ 65, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOA HồNG

Mã số thuế: 0101066342-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Số nhà 26, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái