Tìm kiếm
Có 347 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN NHư CươNG

Mã số thuế: 0108316048-002 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THỊ THÀNH HUẾ
Địa chỉ: Lô H8, KCN Phước Nam, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HơI Kỹ NGHệ QUE HàN - Xí NGHIệP HơI Kỹ NGHệ PHAN RANG

Mã số thuế: 0300422482-011 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tài
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phước Nam, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Hỏa Xa Khách Sạn Cà Ná

Mã số thuế: 0300481625-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Trung Trị
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CHI NHáNH TổNG CôNG TY THươNG MạI Kỹ THUậT Và ĐầU Tư - CôNG TY Cổ PHầN TạI NINH THUậN

Mã số thuế: 0300649476-024 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thư
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 3, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần ô Tô Phú Khang Tại Ninh Thuận

Mã số thuế: 0302797279-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Tôn Hoàng
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 3, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sức Sống Xanh Tại Ninh Thuận

Mã số thuế: 0310157272-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Lô A1 - A9 Khu Công nghiệp Phước Nam, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và Tư VấN KIếN TạO

Mã số thuế: 0310590052-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Thương
Địa chỉ: Thôn Hiếu Thiện, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Vietsea

Mã số thuế: 0311656718-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Phong
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Kỹ THUậT & XâY DựNG HưNG THịNH

Mã số thuế: 0311719862-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sanh
Địa chỉ: Hiếu Thiện, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tây Nam Kim Đô

Mã số thuế: 0313165306-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Bảo Ngôn
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Lạc Sơn, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HQL PETRO - CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 0314249037-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Tường Anh
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Lạc Sơn 3, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN SảN XUấT THươNG MạI HòA PHáT

Mã số thuế: 0314975416-001 - Người đại diện pháp luật: PHAM THỊ HOÀI
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI HóA DầU VạN LộC - CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 0316232575-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Thùy Hương
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Thôn Lạc Sơn 3,, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Chi Nhánh Ninh Thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giống Thủy Sản Nông Thịnh

Mã số thuế: 1801425133-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Lương
Địa chỉ: Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Chi Nhánh Ninh Thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giống Thủy Sản Anco

Mã số thuế: 1801425711-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Lương
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH TôM GIốNG ĐạI TIếN - TRạI GIốNG ĐạI TIếN

Mã số thuế: 1801488944-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TÂN
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CHI NHáNH NINH THUậN - CôNG TY TNHH XNK DALU SURIMI

Mã số thuế: 3101012663-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM VĂN HƯNG
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 3, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH TôM GIốNG PHú Mỹ - TRạI GIốNG PHú Mỹ

Mã số thuế: 3401162148-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TÂN
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Chi Nhánh 18 � Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Thương Mại Xăng Dầu Châu Loan

Mã số thuế: 3600263849-006 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 3, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Doanh nghiệp tư nhân Toàn Phát

Mã số thuế: 3700355187 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Chánh
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận