Tìm kiếm
Có 217 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CẩM THủY THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-512 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Long
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân An, Thị Trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CHI NHáNH THANH HOá CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO Và XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI DU LịCH QUốC Tế

Mã số thuế: 0108284981-002 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Thị Trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP AN PHướC - VIRAMIE

Mã số thuế: 0109134435-001 - Người đại diện pháp luật: PHÙNG TUẤN ANH
Địa chỉ: Thôn Thuần Lương, Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CHI NHáNH NHà MáY GạCH CẩM THủY - CôNG TY TNHH GốM THàNH VINH

Mã số thuế: 2700119999-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Tuyến
Địa chỉ: Thôn Làng Sống, xã Cẩm Ngọc, , Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG QUYếT THắNG

Mã số thuế: 2800534607 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Cửa Hà, Thị Trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH TUấN AN

Mã số thuế: 2800609482 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Cửa Hà, Thị Trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH SơN BìNH

Mã số thuế: 2800636006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Chính
Địa chỉ: Tổ Dân phố Tân An, Thị Trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI XUâN SơN

Mã số thuế: 2800756261 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý
Địa chỉ: Phố Cửa Hà, , Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

Trường Mầm non Cẩm Bình

Mã số thuế: 2800766252 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Cẩm Bình, , Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

Trường trung học phổ thông 3 cẩm Thuỷ

Mã số thuế: 2800766358 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Hưng
Địa chỉ: Cẩm Thành, , Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI CẩM THủY

Mã số thuế: 2800774542 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dinh
Địa chỉ: Số 36A, phố Tân An, Thị Trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

Doanh Nghiệp TN Thanh Thủy

Mã số thuế: 2800792598 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Đồi Chông, Xã Cẩm Vân, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

UBND Xã Cẩm Giang

Mã số thuế: 2800792799 - Người đại diện pháp luật: Cao Anh Vũ
Địa chỉ: Xã Cẩm Giang, Xã Cẩm Giang, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cẩm Thủy

Mã số thuế: 2800792830 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 7 Thị Trấn, , Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

Công ty khai thác cát sỏi và XD Hợp Thịnh

Mã số thuế: 2800806667 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đức An
Địa chỉ: Tổ 2- Thị trấn, , Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG THIêN Lý

Mã số thuế: 2800811522 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Trung
Địa chỉ: Đội 4, Xã Cẩm Ngọc, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

Công ty TNHH Bình Định

Mã số thuế: 2800819659 - Người đại diện pháp luật: Trần Bình Định
Địa chỉ: Tổ 1- Thị trấn, , Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

Hợp tac xã Nam Thành

Mã số thuế: 2800834625 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn văn Chêm
Địa chỉ: Xã Cẩm Thành, , Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH NAM SơN

Mã số thuế: 2800835026 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Xanh, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

CN sản xuất nước uống tinh khiết Cẩm Thủy - Công ty CP sản xuất và TM ANTON

Mã số thuế: 2800966170-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Văn Thảo, thôn Nghĩa Dũng, , Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá