Tìm kiếm
Có 283 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã VĩNH CHâU SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-942 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Hoàng
Địa chỉ: 45C Nguyễn Huệ, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Poyry Switzerland-Thầu chính TH cung cấp dịch vụ TVDA nhà máy điện gió tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng, VN

Mã số thuế: 0109133858 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phước và xã Vĩnh Tân, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương - Chi Nhánh Sóc Trăng

Mã số thuế: 0300610408-003 - Người đại diện pháp luật: Mã Chí Khánh
Địa chỉ: Số 1B, Trưng Nhị, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XUấT NHậP KHẩU THủY SảN TâN MêKôNG - TRạI XưởNG SảN XUấT THủY

Mã số thuế: 0311601980-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Thửa đất số 50, tờ bản đồ số 32, ấp Prey Chóp B, Xã Lai Hòa, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHIêN LIệU XăNG DầU SàI GòN CHXD Số 3

Mã số thuế: 0314085396-003 - Người đại diện pháp luật: Phùng Minh Tuấn
Địa chỉ: TĐ 680, TBĐ 09, ấp Ngã Tư, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vôi Càng Long Long An

Mã số thuế: 1101769234-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tịnh
Địa chỉ: Khóm Huỳnh Thu, Phường Khánh Hòa, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CHI NHáNH VĩNH CHâU -CôNG TY TNHH CôNG NGHệ THủY SảN LợI DươNG

Mã số thuế: 1101933170-002 - Người đại diện pháp luật: TĂNG HỒNG ĐƯỢC
Địa chỉ: Lô K7-8,Đường 1/5 Trung Tâm Thương Mại, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ PHú THịNH PHáT

Mã số thuế: 1801333193 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Cần
Địa chỉ: Số 93 Trần Hưng Đạo, Khóm 2, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CôNG TY CP THươNG MạI LAGOM - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 1801670953-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Thành
Địa chỉ: Thửa đất số 625, tờ bản đồ số 03, ấp Lai Hòa A, Xã Lai Hòa, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG NGHIệP Cà MAU TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 2000110221-035 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Luân
Địa chỉ: 268D Lộ Thanh Niên, , Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH Mỹ HưNG

Mã số thuế: 2200100453-010 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Sướng
Địa chỉ: ấp âu Thọ A, Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Thị Lan

Mã số thuế: 2200134004 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Lan
Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN QUý DũNG

Mã số thuế: 2200136273 - Người đại diện pháp luật: Ong Quý Dũng
Địa chỉ: ấp âu Thọ B, Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thế Hiền

Mã số thuế: 2200137340 - Người đại diện pháp luật: Tài Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Số 2 Trưng Nhị, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN CHủ

Mã số thuế: 2200137358 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Chủ
Địa chỉ: Số 264, Đường Trần Hưng Đạo, Khóm 2, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Vân

Mã số thuế: 2200137372 - Người đại diện pháp luật: Hứa Ngọc Vân
Địa chỉ: Số 28A, Đường Trưng Trắc, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐạI Lý XăNG DầU Số 67

Mã số thuế: 2200137439 - Người đại diện pháp luật: Trương Tuấn Dũ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, khóm 1, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Chi Nhánh 1 Đại Lý Xăng Dầu Số 67

Mã số thuế: 2200137439-003 - Người đại diện pháp luật: Trương Tuấn Dũ
Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Khóm 1, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Châu

Mã số thuế: 2200137478 - Người đại diện pháp luật: Châu Học Quang
Địa chỉ: 07 Nguyễn Huệ - khóm 1, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

HTX SX - DV Muối, Tôm ARTEMIA Vĩnh Phước

Mã số thuế: 2200137862 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Biển Trên, xã Vĩnh Phước, , Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng