Tìm kiếm
Có 419 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện An Phú An Giang

Mã số thuế: 0100686174-773 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bạch Yến
Địa chỉ: Số 12 Thoại Ngọc Hầu, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, An Giang

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THắNG PHáT

Mã số thuế: 0313600527 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HóA SINH BIO GREEN - KHO HàNG HóA

Mã số thuế: 0314902231-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Phát
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Trường, Huyện An Phú, An Giang

ĐịA ĐIểM KINH DOANH CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP LINH THư 3

Mã số thuế: 1402105269-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoài Linh
Địa chỉ: ấp An Hưng, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, An Giang

Doanh Nghiệp TN Vạn ích Nguyên

Mã số thuế: 1600155825 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Chiêu
Địa chỉ: Số 11, ấp An Thịnh, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, An Giang

Doanh Nghiệp TN Thanh Khang

Mã số thuế: 1600155938 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Sụa
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Hữu Cảnh, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, An Giang

DOANH NGHIệP TN KIM LợI

Mã số thuế: 1600156378 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Dân
Địa chỉ: ấp Tân Khánh, Thị trấn Long Bình, Thị trấn Long Bình, Huyện An Phú, An Giang

Doanh Nghiệp TN Ngọc Thuỷ

Mã số thuế: 1600156459 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng ân
Địa chỉ: ấp Tân Bình, Thị trấn Long Bình, Huyện An Phú, An Giang

DNTN Chí cường

Mã số thuế: 1600159675 - Người đại diện pháp luật: huỳnh văn Chí cường
Địa chỉ: ấp Tân Khánh, Thị trấn Long Bình, Thị trấn Long Bình, Huyện An Phú, An Giang

Doanh Nghiệp TN Hồng Xinh

Mã số thuế: 1600163199 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xinh
Địa chỉ: Xà Lan AG-12793-H, ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú, An Giang

Doanh Nghiệp TN Chín Húng

Mã số thuế: 1600194221 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Húng
Địa chỉ: Xà Lan AG-10177-H, ấp Quốc Phú, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, An Giang

DOANH NGHIệP TN ĐứC THIệN

Mã số thuế: 1600206332 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thêm
Địa chỉ: ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú, An Giang

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Trương Hải Anh

Mã số thuế: 1600273071 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: ấp Hà Bao II, Xã Đa Phước, Huyện An Phú, An Giang

DOANH NGHIệP TN NGUYễN THANH HồNG

Mã số thuế: 1600373855 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hồng
Địa chỉ: Xà lan AG-10412-H, ấp Vĩnh Lịnh, Xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú, An Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Huyện An Phú

Mã số thuế: 1600373982 - Người đại diện pháp luật: Phan Ngọc Minh
Địa chỉ: Số 49 ấp An Hưng, TT An Phú, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, An Giang

DOANH NGHIệP TN Tỷ NHỏ

Mã số thuế: 1600376976 - Người đại diện pháp luật: La Thị Hoa
Địa chỉ: Xà Lan AG-9494-H, BTQ Hà Bao II, Xã Đa Phước, Huyện An Phú, An Giang

Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Huyện An Phú

Mã số thuế: 1600386903 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Hưng, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, An Giang

Doanh Nghiệp TN Huỳnh Anh

Mã số thuế: 1600406123 - Người đại diện pháp luật: TRẦN HÙNG NAM
Địa chỉ: Tổ 08B ấp 4, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, An Giang

Doanh Nghiệp TN Hữu Thạnh

Mã số thuế: 1600440903 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Được
Địa chỉ: Xà Lan AG-12066-H, số 273 Bạch Đằng, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, An Giang

Doanh Nghiệp TN Vĩnh Hòa

Mã số thuế: 1600461050 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: ấp Tân Bình, Thị trấn Long Bình, Huyện An Phú, An Giang