Tìm kiếm
Có 335 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Tiên Phước Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-803 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Dũng
Địa chỉ: Khối phố Tiên Bình, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT DịCH Vụ THươNG MạI TIềN LộC

Mã số thuế: 0313313628-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN VĂN TUYÊN
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tiên Lộc, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐạI Lý THUế Và Kế TOáN TOàN CầU T & T - TAX AGENCY TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0315979798-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Thọ
Địa chỉ: 01 Tôn Đức Thắng, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Cec Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0401368400-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Nguyên Kỳ
Địa chỉ: Thôn Tiên Bình, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nấm Lim Xanh Nguyễn Đình Hoa Tiên Phước-Chi Nhánh Quảng Nam

Mã số thuế: 0401519272-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hoa
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tiên Hiệp, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG VậN TảI HảI MINH HưNG TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 1001103063-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Khánh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

CôNG TY TNHH TIN HọC Và XâY DựNG HOàNG Hà

Mã số thuế: 4000262186 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Chánh
Địa chỉ: Khối phố Tiên Bình, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Chi cục Thuế huyện Tiên Phước

Mã số thuế: 4000293106-011 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UBND xã Tiên Ngọc

Mã số thuế: 4000310295 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 - Tiên Ngọc, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UBND xã Tiên Thọ

Mã số thuế: 4000310305 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiên Thọ, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UBND xã Tiên Lãnh

Mã số thuế: 4000310312 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 10 - Tiên lãnh, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UBND xã Tiên Sơn

Mã số thuế: 4000310337 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3- Tiên Sơn, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UBND xã Tiên Cảnh

Mã số thuế: 4000310344 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiên Cảnh, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UBND xã Tiên Phong

Mã số thuế: 4000310351 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiên Phong, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UBND xã Tiên Châu

Mã số thuế: 4000310369 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 - Tiên Châu, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UBND xã Tiên Lộc

Mã số thuế: 4000310376 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiên Phước, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UBND Thị trấn Tiên Kỳ

Mã số thuế: 4000310383 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bình An - Tiên Kỳ, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UBND xã Tiên Lập

Mã số thuế: 4000310390 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiên Lập, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UBND xã Tiên Hà

Mã số thuế: 4000310400 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiên Hà, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

UBND xã Tiên An

Mã số thuế: 4000310418 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3 - Tiên An - Tiên Phước, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam