Tìm kiếm
Có 188 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đà Bắc Hoà Bình

Mã số thuế: 0100686174-749 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản An Vượng Tại Hoà Bình

Mã số thuế: 0102623268-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Xóm Nà Lốc, Xã Đồng Chum, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CHI NHáNH HòA BìNH - CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí SơN HảI

Mã số thuế: 0105657579-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh
Địa chỉ: Xóm Xèo, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư TH-MAX TạI HòA BìNH

Mã số thuế: 0107620461-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Thành
Địa chỉ: Xóm Thâm Luông, Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư TOàN PHáT

Mã số thuế: 0108254426 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thuyết
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THUậN PHáT TạI HòA BìNH

Mã số thuế: 0200566811-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Trọng Tâm
Địa chỉ: thôn Tân Lý, Xã Tú Lý, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

ĐịA ĐIểM KINH DOANH Số 70 TạI TỉNH HòA BìNH

Mã số thuế: 0313617136-493 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Thôn Mu, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Chi nhánh công ty cổ phần 206 Vĩnh Phúc tại Hoà Bình

Mã số thuế: 2500215021-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Chính
Địa chỉ: Đội II, thôn Tay măng, xã Tu Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SôNG DâN TạI HOà BìNH

Mã số thuế: 2600610339-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Hồng Thắng
Địa chỉ: Xóm Giáp Đắt II, Xã Giáp Đắt, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Chi cục thuế huyện Đà Bắc

Mã số thuế: 5400169673-010 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Đà Bắc, , Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

DOANH NGHIệP Tư NHâN Xí NGHIệP XâY DựNG TRUNG THàNH

Mã số thuế: 5400186661 - Người đại diện pháp luật: Phạm Như Tùng
Địa chỉ: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Chi cục thi hành án huyện Đà Bắc

Mã số thuế: 5400191968 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đà bắc, , Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Phòng Tư Pháp Huyện Đà bắc

Mã số thuế: 5400191975 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đà bắc, , Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện Đà Bắc

Mã số thuế: 5400192009 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu liên phương Thị trấn Đà bắc, , Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND xã Tân Minh Huyện Đà Bắc

Mã số thuế: 5400192055 - Người đại diện pháp luật: Lò Văn Lại
Địa chỉ: Xã Tân minh, , Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND xã Tân Pheo Huyện Đà Bắc

Mã số thuế: 5400192062 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Sinh
Địa chỉ: Xã Tân pheo, , Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND Xã Mường Chiềng Huyện Đà Bắc

Mã số thuế: 5400192104 - Người đại diện pháp luật: Sa Văn Hùng
Địa chỉ: Xã Mường chiềng, , Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND Xã Vầy nưa Huyện Đà Bắc

Mã số thuế: 5400192111 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vầy nưa, , Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND Thị trấn Đà bắc huyện Đà bắc

Mã số thuế: 5400192136 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bắc
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

UBND Xã Tu Lý Huyện Đà bắc

Mã số thuế: 5400192150 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tu Lý, , Huyện Đà Bắc, Hòa Bình