Tìm kiếm
Có 820 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Thăng Bình Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-930 - Người đại diện pháp luật: Phan Tấn Sung
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CHI NHáNH QUảNG NAM - CôNG TY TNHH KINH DOANH DịCH Vụ TổNG HợP VINCOM

Mã số thuế: 0106629623-018 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Vân
Địa chỉ: Đường ven biển 129, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT PHáT TRIểN NôNG NGHIệP VINECO TạI TỉNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0106827752-010 - Người đại diện pháp luật: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI TỉNH QUảNG NAM - CôNG TY Cổ PHầN THẩM ĐịNH GIá FARGO

Mã số thuế: 0107930135-005 - Người đại diện pháp luật: Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 16, Thôn Phước ấm, Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CHI NHáNH QUảNG NAM - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ PLA VIệT NAM

Mã số thuế: 0108477528-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Vân
Địa chỉ: Đường ven biển 129, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Công Ty Cổ Phần - Chi Nhánh Petec Quảng Nam

Mã số thuế: 0300649476-031 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Hồng
Địa chỉ: Thôn An Thành 2, Xã Bình An, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dệt May Thương Mại Tấn Minh - Xí Nghiệp May ánh Sáng 2

Mã số thuế: 0301419595-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Hoan
Địa chỉ: Lô A2, cụm Công nghiệp Kế Xuyên Quán Gò, Xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Chi nhánh Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Đà Nẵng - Trung tâm bán lẻ tổ 6 Hà Lam - Quảng Nam

Mã số thuế: 0311609355-180 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Bắc Nam Số 3

Mã số thuế: 0312154171-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Thanh Ly, Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN PHố MớI SàI GòN-CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0312990994-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hai
Địa chỉ: Tổ 02, Thôn Bình Tân, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG NGHệ LậP PHươNG

Mã số thuế: 0313589545 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Hiếu
Địa chỉ: 452 Phạm Phú Thứ, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG - NộI THấT Và THươNG MạI DịCH Vụ SIêU VIệT

Mã số thuế: 0314081232-001 - Người đại diện pháp luật: XA BÁ SIÊU
Địa chỉ: Khu phố 9, Đường Duy Tân, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ứNG DụNG GIáO DụC ĐặC BIệT TâM ý

Mã số thuế: 0315304273-003 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THẢO
Địa chỉ: 189 Huỳnh Thúc Kháng, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐôNG HUY - Xí NGHIệP MâY TRE ĐôNG HUY

Mã số thuế: 0400369708-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Quang Khiêm
Địa chỉ: Cụm CN Hà Lam - Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CN Công ty TNHH Nguyên Minh Hoàng tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0400393549-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hà
Địa chỉ: Tổ 10, thôn Thanh Ly 1, Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Chi Nhánh Tỉnh Quảng Nam - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phước Thái

Mã số thuế: 0400437154-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Phú Hiền
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Lộc Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0400464990-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chinh
Địa chỉ: Tổ 17, Thôn Qúy Xuân, Xã Bình Quý, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Long á

Mã số thuế: 0400559265 - Người đại diện pháp luật: Phan Đức Tư
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bảy Sao Vàng

Mã số thuế: 0401103764-001 - Người đại diện pháp luật: Vương Hữu Tươi
Địa chỉ: Tổ 15, thôn 3, Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CôNG TY TNHH THựC PHẩM SáNG NGọC - CHI NHáNH THăNG BìNH

Mã số thuế: 0401304492-003 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TÂM
Địa chỉ: Lô B/B4 Cụm Công Nghiệp Hà Lam - Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam