Tìm kiếm
Có 640 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH HUYệN THốNG NHấT ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0100686174-598 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tích
Địa chỉ: Đường N5, Khu hành chính huyện, Khu phố Lập Thành, , Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH F88 TạI THốNG NHấT

Mã số thuế: 0107490572-043 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quang Hưng
Địa chỉ: 01/T Phúc Nhạc 2 ( Quốc Lộ 20), Xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nông Dược Hai - Đồng Nai (Tên Cũ: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nông Dược Hai

Mã số thuế: 0301242080-012 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tín
Địa chỉ: ấp Trần Cao Vân, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Chi Nhánh DNTN TM Phạm Thị Thương - Trạm Xăng Dầu Quang Vinh 3

Mã số thuế: 0301436946-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thương
Địa chỉ: Số 100, Quốc lộ 1A, ấp Hưng Nghĩa, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5- Mỏ Đá Soklu 6

Mã số thuế: 0302156370-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Thành
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Nguyễn Huệ 2, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHử TRùNG VIệT NAM TạI ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0302327629-016 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Huy
Địa chỉ: 32, Quốc lộ 1, ấp Hưng Nghĩa, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH THốNG NHấT

Mã số thuế: 0302567652-144 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Lam
Địa chỉ: Số 181/1 ấp Dốc Mơ, Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

XN Khai Thác Chế Biến Đá SOKLU

Mã số thuế: 0302623561-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Kiệm, , Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Xí Nghiệp Sơ Chế Gỗ Cao Su Soklu - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su

Mã số thuế: 0302623561-005 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Hoàng Sang
Địa chỉ: ấp Soklu, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Công Ty TNHH Đo Đạc - Xây Dựng Phú Gia Thịnh

Mã số thuế: 0303303980 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tưởng
Địa chỉ: 41, tổ 2, Quốc lộ 20, ấp Nguyễn Thái Học, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Chi Nhánh Cty TNHH Mỹ Hùng Vương

Mã số thuế: 0303421335-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị ái Nhung
Địa chỉ: 08 ấp Hưng nghĩa QL 1 A xã Hưng Lộc, , Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CôNG TY TNHH TI NO

Mã số thuế: 0304315788 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Ngọc
Địa chỉ: Số F2/046, ấp Lê Lợi, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ ĐạI HưNG PHúC (CHUYểN Về Từ TP Hồ CHí MINH, MSDN: 030478748

Mã số thuế: 0304787484 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thị ánh Tuyết
Địa chỉ: 11/1 ấp Ngô Quyền, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CHI NHáNH ĐồNG NAI - CôNG TY TNHH THươNG MạI-DịCH Vụ LONG HưNG PHáT

Mã số thuế: 0305208972-002 - Người đại diện pháp luật: a
Địa chỉ: B1/007, ấp Bắc Sơn, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Chi Nhánh Công ty TNHH Sắt Thép Thanh Tâm

Mã số thuế: 0305721408-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệu Hiền
Địa chỉ: ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Nhật Khang

Mã số thuế: 0310037962-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Địa chỉ: Số 170/1, Dốc Mơ 1, Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CHI NHáNH 1 - CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI TOàN DũNG PHáT

Mã số thuế: 0310931030-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Hải
Địa chỉ: Tổ 36, ấp Dốc Mơ 3, Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Bị Và Cơ KHí THáI BìNH

Mã số thuế: 0311195062-001 - Người đại diện pháp luật: a
Địa chỉ: Tổ 11, ấp 9/4, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Chi Nhánh 2 DNTN Trò Chơi Điện Tử Thu Vân

Mã số thuế: 0312840773-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Vân
Địa chỉ: Tổ 13, Xã Xuân Thiện, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CHI NHáNH GIA TâN 1 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư ĐôNG PHươNG

Mã số thuế: 0313106082-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Thìn
Địa chỉ: Số 165/1 Dốc Mơ, Xã Gia Tân 1, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai