Tìm kiếm
Có 1.250 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC PHúC THọ

Mã số thuế: 0100101114-039 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Dương
Địa chỉ: Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Đt & Pt Nông Nghiệp Hà Nội - Xn Dịch Vụ Nông Nghiệp

Mã số thuế: 0100103305-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Ly
Địa chỉ: Thôn Cung Sơn, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHúC THọ Hà TâY I

Mã số thuế: 0100686174-410 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Tuyến
Địa chỉ: Cụm 1, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN SUấT ăN CôNG NGHIệP ATESCO

Mã số thuế: 0100830798 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Vân
Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SUấT ăN CôNG NGHIệP ATESCO

Mã số thuế: 0100830798-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Chi nhánh Hà Tây - Công ty TNHH Hoa sen vàng

Mã số thuế: 0101148348-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Nhật Nam
Địa chỉ: Thôn Bảo vệ- Xã Long xuyên, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CONTECH GROUP - NHà MáY NộI THấT CONTECH

Mã số thuế: 0101241442-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Tuấn Dũng
Địa chỉ: Cụm 7, thôn Thư Trai, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Công Ty TNHH May Thêu Minh Phương

Mã số thuế: 0101356193 - Người đại diện pháp luật: Triệu Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Điếm Tổng, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CôNG TY TNHH HùNG LAN

Mã số thuế: 0101365374 - Người đại diện pháp luật: Giang Thị Lan
Địa chỉ: Cụm công nghiệp, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN NAM KINH

Mã số thuế: 0101365550 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Mai
Địa chỉ: Cụm 8, Thôn Đông, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Chi Nhánh Số 2 - Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thăng Long

Mã số thuế: 0102105555-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Cường
Địa chỉ: Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN HOàNG GIA VIệT NAM

Mã số thuế: 0102108891 - Người đại diện pháp luật: Trần Sỹ Nguyên
Địa chỉ: Cụm 3, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THươNG MạI VIệT BắC

Mã số thuế: 0102145036 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Chinh
Địa chỉ: Cụm 2, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Hatako

Mã số thuế: 0102252581 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngư
Địa chỉ: Cụm 3, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG 359

Mã số thuế: 0102280807 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn ân Phú, Xã Xuân Đình, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Bê TôNG VạN TRườNG THàNH

Mã số thuế: 0102357753 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Doãn Toàn
Địa chỉ: Cụm 11, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và QUảN Lý Dự áN VIệT NAM

Mã số thuế: 0102543421 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Cụm 8, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - SảN XUấT HOá CHấT Và THIếT Bị Hà NộI

Mã số thuế: 0102610886 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Nha
Địa chỉ: Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CôNG TY TNHH TAE YOUNG GARMENTS

Mã số thuế: 0103141884 - Người đại diện pháp luật: Jeong in Sik
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lộ, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Trường tiểu học Xuân Đình

Mã số thuế: 0103212542 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cửu Lục, Xuân Phú, , Huyện Phúc Thọ, Hà Nội