Tìm kiếm
Có 535 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN GIA LộC HảI DươNG

Mã số thuế: 0100686174-112 - Người đại diện pháp luật: Cao Thanh Liêm
Địa chỉ: Số 309, Phố Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TìNH THươNG - CHI NHáNH HảI DươNG, TỉNH H

Mã số thuế: 0104971045-017 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Nhất
Địa chỉ: Khu dân cư phía Bắc, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TAKUDA VIệT NHậT TạI TỉNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0106116815-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tùng
Địa chỉ: Số 68, đường Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sinh Hóa Tâm Thành Phát Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0106509118-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đảo
Địa chỉ: Thôn Ngà, , Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CHI NHáNH HảI DươNG - CôNG TY Cổ PHầN VIệT XUâN MớI

Mã số thuế: 0106536425-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Quý Nam
Địa chỉ: Km 52+160 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thôn Long Tràng, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP HT VIệT NAM

Mã số thuế: 0106571395 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Cao
Địa chỉ: Thôn Lũy Dương, Xã Gia Lương, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN CửA Gỗ AUSTDOOR - TMD

Mã số thuế: 0106605580 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Phong Lâm, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và Tư VấN ĐầU Tư VIệT ĐứC - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0106664610-001 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG HỮU ĐOAN
Địa chỉ: Thôn Đôn Thư, Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN IQ Hà NộI CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0107438974-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Trường
Địa chỉ: Số 147A, Lê Thanh Nghị, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN CáP ĐIệN TOàN CầU

Mã số thuế: 0107479498 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Trung
Địa chỉ: Thôn An Tân, Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN KHOA HọC Và GIáO DụC ĐăNG KHOA

Mã số thuế: 0107854082-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Vân
Địa chỉ: Số 40 Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CHI NHáNH TạI HảI DươNG - CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT CôNG NGHệ ĐạI PHONG

Mã số thuế: 0107976570-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thanh Phước
Địa chỉ: Đội 6, , Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CHI NHáNH HảI DươNG - CôNG TY TNHH NEW GREEN WAY VIệT NAM

Mã số thuế: 0109095909-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Phúc
Địa chỉ: Thôn Tam Lương, Xã Tân Tiến, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CHI NHáNH HảI DươNG - CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU TâN NHậT MINH

Mã số thuế: 0201292088-004 - Người đại diện pháp luật: ĐINH QUÝ NAM
Địa chỉ: Km 52+160 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thôn Long Tràng, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Chi Nhánh Sản Xuất Nước Sạch-Công Ty TNHH Sản Xuất&Thương Mại Thiết Bị Y Tế Minh Tâm Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0300956879-004 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Phong Lâm, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN L.Q JOTON TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0301481931-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà Điệp
Địa chỉ: (Gia Tan Commune, Gia Loc District, Hai Duong Province, Viet, Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI -XâY DựNG GIAO THôNG HồNG MINH CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0302655122-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Tuyển
Địa chỉ: thôn Tranh Đấu, , Huyện Gia Lộc, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO & HướNG NGHIệP BìNH MINH TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0600522738-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Thượng
Địa chỉ: Khu đô thị phía Tây, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

UBND xã Yết Kiêu

Mã số thuế: 0800000055 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thượng Bì, Xã Yết Kiêu, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

UBND xã Toàn Thắng

Mã số thuế: 0800000136 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cự
Địa chỉ: UBND xã Toàn Thắng - Gia Lộc - HD, , Huyện Gia Lộc, Hải Dương