Tìm kiếm
Có 612 kết quả tìm kiếm
Công Ty Công Nghiệp Hóa Chất Mỏ Bắc Trung Bộ Thuộc Tổng Công Ty Công Nghiệp Hoá Chất Mỏ - Vinacomin

Mã số thuế: 0100101072-002 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hải Cương
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH TAM ĐIệP (Cổ PHầN HóA THEO QUYếT ĐịNH Số

Mã số thuế: 0100111948-117 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hinh
Địa chỉ: Số 28, đường Đồng Giao, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG VIệT NHậT - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0100114152-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bình
Địa chỉ: Tổ 21, Phường Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Tam Điệp

Mã số thuế: 0100150619-135 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Tuyến
Địa chỉ: Số 20 - Đường Trần Phú, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố TAM ĐIệP NINH BìNH

Mã số thuế: 0100686174-492 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ HỢI
Địa chỉ: SN 302, Đường Quang Trung, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG BưU ĐIệN � Xí NGHIệP Bê TôNG BưU ĐIệN II

Mã số thuế: 0100687185-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Giang
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đại Việt - Chi Nhánh Ninh Bình

Mã số thuế: 0102173280-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị ánh Trang
Địa chỉ: Tổ 20, Phường Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PV - INCONESS

Mã số thuế: 0102294528 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 4B, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI PHúC LâM

Mã số thuế: 0103841389 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Kế
Địa chỉ: Thôn Tân Nam, Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

Xí NGHIệP TàI NGUYêN Và MôI TRườNG 6 - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TàI NGUYêN Và MôI TRườN

Mã số thuế: 0104394831-007 - Người đại diện pháp luật: Vũ Trọng Xuyên
Địa chỉ: Số 25/3, Đường Voi Phục, Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Sản Xuất Hà Anh

Mã số thuế: 0104903951-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Số nhà 123, tổ 9, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ANH PHáT

Mã số thuế: 0105575647 - Người đại diện pháp luật: Uông Văn Thành
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

CHI NHáNH TạI NINH BìNH - CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY THể QUâN

Mã số thuế: 0106336698-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Giang
Địa chỉ: Thôn 4B, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DịCH Vụ LAN CHI - CHI NHáNH SIêU THị TAM ĐIệP

Mã số thuế: 0107016612-004 - Người đại diện pháp luật: Jariya Chirathivat
Địa chỉ: Đường Quyết Thắng, Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xuất Khẩu Ap.Vina - Chi Nhánh Ninh Bình

Mã số thuế: 0107423872-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thưởng
Địa chỉ: Số 19, Tổ 24, Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

CôNG TY TNHH TNB REAL ESTATE

Mã số thuế: 0107773080 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Yên Lâm, Xã Yên Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ AN TOàN MôI TRườNG Và HóA CHấT VIệT NAM

Mã số thuế: 0107823824-003 - Người đại diện pháp luật: Đinh Viết Hưng
Địa chỉ: Số 78, ngõ 4, đường Lý Thường Kiệt, tổ 18, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Y Tế Hà THU - CHI NHáNH NINH BìNH - PHòNG KHáM, Tư VấN Và ĐIềU TRị Dự PHòNG

Mã số thuế: 0107929154-001 - Người đại diện pháp luật: Lại Thị Thu
Địa chỉ: Số nhà 22, Đường Tạ Uyên, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ AN GIA – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NINH BÌNH

Mã số thuế: 0108169442-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Địa chỉ: Tổ 19, Phường Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU KIêN GIANG

Mã số thuế: 0108433182 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Kiên
Địa chỉ: Số 50 đường Quyết Thắng, Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình