Tìm kiếm
Có 400 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã BìNH LONG TâY BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-310 - Người đại diện pháp luật: Đinh Hồng Lương
Địa chỉ: Số 73 đường Nguyễn Huệ, Phường Hưng Chiến, Huyện Bình Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và DịCH Vụ THươNG MạI TâN TRườNG LộC

Mã số thuế: 0104078917-001 - Người đại diện pháp luật: Lee Jong Won
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thanh Trung, Xã Thanh Lương, Huyện Bình Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIAO HàNG TIếT KIệM TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 0106181807-170 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân
Địa chỉ: 46 Phan Bội Châu Tổ 6, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc, Huyện Bình Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VINACAPITAL VIệT NAM TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 0106318804-046 - Người đại diện pháp luật: Wu Di
Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Du, Khu phố Phú Xuân, Phường Phú Thịnh, Huyện Bình Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XI MăNG Hà TIêN 1- NHà MáY XI MăNG BìNH PHướC

Mã số thuế: 0301446422-012 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng
Địa chỉ: ấp Thanh Bình, Xã Thanh Lương, Huyện Bình Long, Bình Phước

TRạM XăNG DầU THANH LươNG - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN ĐôNG HảI

Mã số thuế: 0301458139-001 - Người đại diện pháp luật: đoàn trọng huỳnh
Địa chỉ: ấp Thanh Kiều, Xã Thanh Lương, Huyện Bình Long, Bình Phước

Chi Nhánh II - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế

Mã số thuế: 0301481089-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Bảo
Địa chỉ: 106 đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Đức, Huyện Bình Long, Bình Phước

Chi Nhánh 1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xâu Dựng- Thương Mại Dịch Vụ Việt Song Long

Mã số thuế: 0301529862-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trí Tâm
Địa chỉ: Mỏ đá Đồng Long, tổ 2, KP. Phú Sơn, Phường An Lộc, Huyện Bình Long, Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN TRầN DOãN - CHI NHáNH TỉNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0303773471-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Doanh
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Thanh Hòa, Xã Thanh Lương, Huyện Bình Long, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH LONG - CôNG TY Cổ PHầN SơN Hà SàI GòN

Mã số thuế: 0307526635-021 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Lan
Địa chỉ: Quốc lộ 13, Tổ 10, ấp Phú Long, Xã Thanh Phú, Huyện Bình Long, Bình Phước

CôNG TY TNHH TM XâY DựNG ĐIềN THIêN PHú � CHI NHáNH AN LộC BìNH LONG

Mã số thuế: 0310367294-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Quốc lộ 13, ấp Thanh Kiều, Xã Thanh Lương, Huyện Bình Long, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH LONG - CôNG TY TNHH GIá TốT NHấT

Mã số thuế: 0312315421-024 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thủy Tiên
Địa chỉ: Số 11 Bis, Đừơng Ngô Quyền, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc, Huyện Bình Long, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VNHIEU

Mã số thuế: 0313342964 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Hiếu
Địa chỉ: 346, Tổ 10, KP Xa Cam 2, Phường Hưng Chiến, Huyện Bình Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI ĐăNG KHOA

Mã số thuế: 0313964524-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Tiến Dũng
Địa chỉ: Tổ 07 khu phố Phú Trung, Phường An Lộc, Huyện Bình Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ANH ANH QUâN

Mã số thuế: 0314015624-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Anh
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Phú Long, Xã Thanh Phú, Huyện Bình Long, Bình Phước

CôNG TY TNHH VậN TảI HOàNG CHIếN

Mã số thuế: 0314122351 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Chiến
Địa chỉ: 231 Ngô Quyền, Tổ 3, Khu Phố Phú Cường, Phường An Lộc, Huyện Bình Long, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Dự áN HOàNG GIA TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 0314762376-026 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Tâm
Địa chỉ: 84 Nguyễn Huệ, Tổ 1, Khu Phố Phú Nghĩa, Phường Phú Đức, Huyện Bình Long, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH LONG - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU - HóA DầU VIệT NAM

Mã số thuế: 0315346315-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bảo Trâm
Địa chỉ: 163 Phan Bội Châu, Khu phố Hưng Thịnh, Phường Hưng Chiến, Huyện Bình Long, Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐIệP THịNH PHáT

Mã số thuế: 0315572138 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Điệp
Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố Bình Tân, Phường An Lộc, Huyện Bình Long, Bình Phước

CôNG TY TNHH YếN SàO BìNH MINH

Mã số thuế: 0315744450 - Người đại diện pháp luật: Đào Duy Hiền Phú
Địa chỉ: tổ 9, khu phố Phú Thuận, Phường Phú Thịnh, Huyện Bình Long, Bình Phước