Tìm kiếm
Có 449 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG AN GIANG - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-011 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Lương Ngọc
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Hòa Long 1, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH HUYệN CHâU THàNH AN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-769 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thanh Trí
Địa chỉ: Số 314, Quốc lộ 91, ấp Hòa Long 4, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG DượC HAI- AN GIANG

Mã số thuế: 0301242080-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thinh
Địa chỉ: ấp Hòa Phú 1, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An Giang

Công Ty Cổ Phần Hóc Môn - Chi Nhánh An Giang

Mã số thuế: 0302265919-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Tổ 27, ấp Hoà Phú 3, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An Giang

CôNG TY Cổ PHầN KHử TRùNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC SôNG HậU

Mã số thuế: 0302327629-009 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THIỆN HUY
Địa chỉ: Số 612, Quốc lộ 91, ấp Bình Phú 2, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH 99 VINA TạI AN GIANG

Mã số thuế: 0302782811-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quý Khiết
Địa chỉ: Số 1368, Quốc lộ 91, Tổ 22, ấp Bình An 2, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN HIệP PHONG - CửA HàNG BáN Lẻ XăNG DầU Số 9

Mã số thuế: 0303937144-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Địa chỉ: Số 679, Quốc lộ 91, ấp Bình Phú 2, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang

CHI NHáNH AN GIANG - CôNG TY Cổ PHầN SơN Hà SàI GòN

Mã số thuế: 0307526635-015 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Lan
Địa chỉ: Số 572 Quốc lộ 91, ấp Bình Phú 2, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang

TRUNG TâM GIáO DụC NGHề NGHIệP 3T AN GIANG

Mã số thuế: 0311886366-006 - Người đại diện pháp luật: Hồ Đình Thái Hòa
Địa chỉ: ấp Bình Phú 1, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang

CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH TRồNG RAU SạCH Đô THị SàI GòN

Mã số thuế: 0313905166-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Số 086, ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Nhuận, Huyện Châu Thành, An Giang

CôNG TY TNHH MTV AGRI HATACO

Mã số thuế: 0314976787 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Hoàng Vũ
Địa chỉ: ấp Hòa Phú 2, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An Giang

ĐịA ĐIểM KINH DOANH CôNG TY Cổ PHầN DHK MART

Mã số thuế: 0315741298-005 - Người đại diện pháp luật: HỒ KIM PHƯỢNG
Địa chỉ: KCN Bình Hòa, ấp Phú Hòa 1, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang

CôNG TY TNHH GIầY CHING LUH VIệT NAM - CHI NHáNH AN GIANG

Mã số thuế: 1100555173-003 - Người đại diện pháp luật: HO CHIA YEN
Địa chỉ: Lô K, Khu công nghiệp Bình Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIềU HươNG

Mã số thuế: 1600148698 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Điệp
Địa chỉ: Tổ 11, ấp Hòa Phú 1, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An Giang

Doanh Nghiệp TN Chí Phương

Mã số thuế: 1600149010 - Người đại diện pháp luật: Lý Thị Bạch Phương
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Hòa Long 4, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An Giang

Doanh Nghiệp TN Bông Sen

Mã số thuế: 1600150288 - Người đại diện pháp luật: Dương Minh Tùng
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Hòa Hưng, Xã Hòa Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, An Giang

Doanh Nghiệp TN Kim Mai

Mã số thuế: 1600151482 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bé
Địa chỉ: ấp Hòa Long 4, Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, An Giang

Doanh Nghiệp TN Ba Đức

Mã số thuế: 1600155159 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: Tổ 19, ấp Bình Phú I, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHú CườNG I

Mã số thuế: 1600206156 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Phú Cường
Địa chỉ: Xà Lan AG-19694, ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành, An Giang

Doanh Nghiệp TN Ngọc Thông

Mã số thuế: 1600292081 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Phượng
Địa chỉ: Số 290, tổ 9, ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, An Giang