Tìm kiếm
Có 786 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN DI LINH LâM ĐồNG II

Mã số thuế: 0100686174-430 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phụng
Địa chỉ: Số 960, Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HòA NINH LâM ĐồNG II

Mã số thuế: 0100686174-431 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Nam
Địa chỉ: Số 9A, quốc lộ 20, thôn 2, Xã Hòa Ninh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Cà PHê MINH TIếN TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0101013887-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Minh
Địa chỉ: Thôn Đồng Lạc, Đinh Lạc, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Quán Quân

Mã số thuế: 0301178773-006 - Người đại diện pháp luật: Võ Tiến Trung
Địa chỉ: Khu dân cư Phú Gia, thôn 8, Gia Hiệp, Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH DI LINH

Mã số thuế: 0302567652-126 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Tĩnh
Địa chỉ: Số 1102 - 1104, Hùng Vương, TDP 18, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

CN Công Ty TNHH Lạc Việt - Phan Xưởng Bá Lạc

Mã số thuế: 0302645692-001 - Người đại diện pháp luật: linh
Địa chỉ: Thôn Đồng Lạc 3 - Xã Đinh Lạc, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SUCAFINA VIệT NAM TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0302695710-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Số 558/2 đường Hùng Vương, Tổ dân phố 4, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cà Phê Petec Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: 0304263392-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chuyên
Địa chỉ: Thôn Đồng Lạc, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cà Phê Petec � Cửa Hàng Xăng Dầu Liên Đầm Lâm Đồng

Mã số thuế: 0304263392-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chuyên
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cà Phê Petec - Cửa Hàng Xăng Dầu Tân Thượng - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0304263392-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chuyên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Thượng, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐO ĐạC - THIếT Kế - XâY DựNG KINH DOANH NHà KIếN TâN

Mã số thuế: 0304364898-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hòa
Địa chỉ: Số 1080, Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN DươNG ĐôNG TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0304383964-013 - Người đại diện pháp luật: LÊ THỊ NGỌC DIỄM
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn 4, Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HOàNG CáT TườNG

Mã số thuế: 0304837720-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hương
Địa chỉ: Số nhà 26 đường Trần Phú, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư QUốC Tế VIệT Mỹ - CHI NHáNH TAM Bố DI LINH

Mã số thuế: 0308295740-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Lợi
Địa chỉ: Thôn Hiệp Thành 2, Tam Bố, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Công ty Luật TNHH Pháp lý Việt Chi nhánh Lâm Đồng

Mã số thuế: 0310017067-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Sơn
Địa chỉ: 56 Phạm Ngũ Lão, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Kiến Tạo

Mã số thuế: 0310702062 - Người đại diện pháp luật: Phạm Công Huân
Địa chỉ: Số 5 Lê Lợi, Tổ 6, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY THủY SảN VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN - SEAPRODEX LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0310745210-007 - Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Phong
Địa chỉ: Thôn Kơ Nệt, Bảo Thuận, Xã Bảo Thuận, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHâN BóN LONG ĐIềN

Mã số thuế: 0312380237-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Bảo ân
Địa chỉ: Số 95 K'Long Trao, Gung Ré, Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí ĐạI ĐôNG DươNG - LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0312392761-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vinh
Địa chỉ: Số 447 đường Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ALPHA GREEN - CHI NHáNH DI LINH

Mã số thuế: 0312931942-005 - Người đại diện pháp luật: ĐẶNG VŨ TRÍ DŨNG
Địa chỉ: Số 350 đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng