Tìm kiếm
Có 1.366 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100107638-037 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quýnh
Địa chỉ: Khu vực sân bay Liên Khương, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH LâM ĐồNG II

Mã số thuế: 0100686174-427 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sanh
Địa chỉ: Số 693, Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐứC TRọNG LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100686174-435 - Người đại diện pháp luật: Lê Thế Hiểu
Địa chỉ: Thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN NICOTEX - CHI NHáNH Xí NGHIệP NICOTEX LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0101406944-010 - Người đại diện pháp luật: Lương Danh Hùng
Địa chỉ: Lô E8 khu công nghiệp Phú Hội, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN FRIENDSHIP

Mã số thuế: 0103142905-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Quang Tùng
Địa chỉ: Thôn Bồng Lai, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN EXCELLENT 68

Mã số thuế: 0103513035-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Tùng
Địa chỉ: Thôn Rchai 2, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN TRườNG TIềN HOLDINGS - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0104169674-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN NGÔ DUY KHANG
Địa chỉ: Số 449 Thôn R'Chai 2, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Và THươNG MạI TổNG HợP MINH QUANG

Mã số thuế: 0104515194-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Dung
Địa chỉ: Số 5/11, Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Nguyên Anh Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: 0104958950-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Lâm
Địa chỉ: Thôn Bắc Hội, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH ERACARE VIệT NAM - CHI NHáNH Đà LạT

Mã số thuế: 0105337145-005 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Hường
Địa chỉ: Ga hành khách, Sân bay Liên Khương, Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Việt Phát Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: 0105624728-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Quang
Địa chỉ: Số 583/6, quốc lộ 20, tổ 9, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vqc Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: 0106751486-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Quân
Địa chỉ: Thôn Định An, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐôNG TRùNG Hạ THảO NHâN TâM

Mã số thuế: 0107425326-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Trần Hưng
Địa chỉ: Thôn Định An, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HợP TáC QUốC Tế GAA GROUP

Mã số thuế: 0107498525-002 - Người đại diện pháp luật: VÕ VĂN NGHĨA
Địa chỉ: Số 33, QL 20, thôn Phú Bình, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư KINH DOANH DươNG GIA PHáT - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0108217294-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Thành
Địa chỉ: P6 đường Trần Quốc Toản, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Và GIA DụNG TâN á ĐạI THàNH TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0108705693-026 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ TRẦN QUỐC DUY
Địa chỉ: Quốc lộ 20,Khu phố 12, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CHI NHáNH LâM ĐồNG - CôNG TY TNHH SUMAGROW VIệT NAM

Mã số thuế: 0108840540-002 - Người đại diện pháp luật: Lã Ngọc Long
Địa chỉ: 492, thôn R�Chai 2, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CôNG NGHệ TTK VIệT NAM

Mã số thuế: 0109014120-002 - Người đại diện pháp luật: VŨ HOÀNG
Địa chỉ: Thôn Đà An, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG SảN NGọC MINH CHâU

Mã số thuế: 0109256786-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU ĐẠI
Địa chỉ: Số 9 Phạm Hồng Thái, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SX & TM Lá XANH

Mã số thuế: 0109278980-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Quang
Địa chỉ: Lô 30 thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng