Tìm kiếm
Có 369 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NGọC LặC THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-516 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Châu
Địa chỉ: Phố Lê Hoàn, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN 1268 - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0201656200-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Số 429 Đường Phố Cống, Phố Nguyễn Du, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH TàI CHíNH VPB - CHI NHáNH 1

Mã số thuế: 0801184581-001 - Người đại diện pháp luật: Quản Hữu Tiến
Địa chỉ: Số 550 đường Phố Cống, phố Lê Lợi, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

CôNG TY LâM NGHIệP CẩM NGọC

Mã số thuế: 2600357502-032 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Thọ
Địa chỉ: Thôn Xuân Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH HAI THàNH VIêN LAM SơN

Mã số thuế: 2800104629 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Cường
Địa chỉ: Thôn Trụ Sở, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH NôNG NGHIêÊP CNC Hô� GươM - SôNG âM

Mã số thuế: 2800104770 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Minh
Địa chỉ: Liên Cơ 3, Xã Nguyệt ấn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Bông Lúa Vàng

Mã số thuế: 2800106601 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Thanh
Địa chỉ: Thôn Quang Lộc, Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN XâY DựNG MIềN TRUNG - TRUNG TâM ĐăNG KIểM XE Cơ GIớI 36-06D

Mã số thuế: 2800177761-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Phương Liên
Địa chỉ: Khu Phố Ngọc Minh, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN QUảN Lý ĐườNG Bộ II THANH HOá

Mã số thuế: 2800218023 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Dựng
Địa chỉ: Phố Nguyễn Du, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN NAM PHáT THANH HOá

Mã số thuế: 2800228568 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Liêm
Địa chỉ: Thôn Lộc Nam, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

Mã số thuế: 2800477229-022 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Liên Sơn
Địa chỉ: Phố Lê Lai, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Phòng công chứng số 2

Mã số thuế: 2800709198 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Lê Lợi Thị trấn Ngọc Lặc, , Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH THANH THANH DUYêN

Mã số thuế: 2800720385 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duyên
Địa chỉ: Phố 1, Quang Trung, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH TRườNG LONG

Mã số thuế: 2800744315 - Người đại diện pháp luật: Lê ích Trường
Địa chỉ: Số nhà 93 - 95 Phố Lê Lai, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Hoàng Lộc

Mã số thuế: 2800745301 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Minh Hoàng
Địa chỉ: SN 09, tiểu khu 8A, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Trường trung cấp nghề Miền Núi Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800749296 - Người đại diện pháp luật: Phạm Yên Trường
Địa chỉ: Xã Minh Sơn, , Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH VậT Tư Và XâY DựNG HồNG NGọC

Mã số thuế: 2800801073 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hưng
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Phương Hạnh

Mã số thuế: 2800801080 - Người đại diện pháp luật: Lê Thế Hạnh
Địa chỉ: Nhà ông Lê Thế Hạnh, thôn Quang Thành, Xã Ngọc Trung, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Xây Dựng Thanh Ngọc

Mã số thuế: 2800803761 - Người đại diện pháp luật: Lê Nhữ Linh
Địa chỉ: Nhà ông Ngô Chính Nghĩa, phố Lê Lai, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH GIAO THôNG 2 THANH HóA

Mã số thuế: 2800811547 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Đức
Địa chỉ: Phố Lê Đình Chinh, Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá