Tìm kiếm
Có 26.981 kết quả tìm kiếm
Phân Viện Quản Lý Rừng Bền Vững Và Chứng Chỉ Rừng Nam Bộ

Mã số thuế: 0100101530-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Đảng
Địa chỉ: 152 Đường Số 8 P.11, , Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY CHăN NUôI VIệT NAM - CTCP - Xí NGHIệP TRUYềN GIốNG GIA SúC Và PHáT TRIểN CHă

Mã số thuế: 0100104443-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tuyên
Địa chỉ: 42/18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam - Khai Thác Đường Sắt Sài Gòn

Mã số thuế: 0100105052-011 - Người đại diện pháp luật: Hà Trọng Thắng
Địa chỉ: Số 1A Đường Lê Lai, Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Trắc Địa Bản Đồ-Xí Nghiệp Dịch Vụ Trắc Địa Bản Đồ

Mã số thuế: 0100107211-008 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Khả
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU CHUYêN GIA LAO ĐộNG Và Kỹ THUậT

Mã số thuế: 0100107324-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Anh Tuấn
Địa chỉ: 005B-N05-CCK26 Dương Quảng Hàm, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

TổNG CôNG TY 789 - CHI NHáNH MIềN NAM

Mã số thuế: 0100107613-010 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Năng Lương
Địa chỉ: 48B Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Thủy

Mã số thuế: 0100109427-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Long
Địa chỉ: C8 An lộc Đường Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Phía Nam Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Và Đầu Tư 120 (Tp.Hà Nội)

Mã số thuế: 0100109579-002 - Người đại diện pháp luật: Lý Tấn Khoa
Địa chỉ: 32/67 Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH 9 - TP.HCM

Mã số thuế: 0100111948-058 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Địa chỉ: 01 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TâN SơN NHấT

Mã số thuế: 0100112437-155 - Người đại diện pháp luật: Đặng Nguyên Đăng
Địa chỉ: Số 366A33 đường Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PUBLIC VIệT NAM CHI NHáNH Gò VấP

Mã số thuế: 0100112733-015 - Người đại diện pháp luật: Cao Thành Lợi
Địa chỉ: Số 672A7 - 672A8 Đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LIêN DOANH XâY DựNG VIC

Mã số thuế: 0100113430-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hải
Địa chỉ: 409/41 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Trường Sơn

Mã số thuế: 0100150619-177 - Người đại diện pháp luật: Trần Hưng Hà
Địa chỉ: 316 Đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH CHâU THàNH SàI GòN

Mã số thuế: 0100150619-214 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thanh
Địa chỉ: Một phần căn nhà số 497 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUANG TRUNG

Mã số thuế: 0100230800-025 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thanh Tâm
Địa chỉ: 170C Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH Gò VấP

Mã số thuế: 0100233488-029 - Người đại diện pháp luật: Phan Đình Toàn
Địa chỉ: Số 366A2 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH Gò VấP

Mã số thuế: 0100233583-050 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Quân
Địa chỉ: 2B Quang Trung, Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN IDC

Mã số thuế: 0100235622-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Huy Hòa
Địa chỉ: 136/13 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Sông Hồng

Mã số thuế: 0100237411-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
Địa chỉ: 144 Đường số 20, Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH BắC SàI GòN

Mã số thuế: 0100283873-013 - Người đại diện pháp luật: Tạ Minh Phương Dung
Địa chỉ: 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh