Tìm kiếm
Có 116 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐA KRôNG QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-342 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Tuyển
Địa chỉ: Km 41 Quốc Lộ 9, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư ĐIệN LựC 3 TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0400599162-003 - Người đại diện pháp luật: Võ Đình Huy
Địa chỉ: Thôn Húc Nghì, Xã Húc Nghì, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Khoáng Sản 4 - Xí Nghiệp Khoáng Sản Quảng Trị 1

Mã số thuế: 2900599100-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Đạt
Địa chỉ: Thôn A Luông, Xã A Bung, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Trường Sơn Tại Quảng Trị

Mã số thuế: 3100405534-003 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: ThônPahy, Xã Tà Long, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN SơN HảI THủY ĐIệN QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200011445 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Minh
Địa chỉ: Thôn Ta Liêng, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thanh Bảy

Mã số thuế: 3200147125 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Bảy
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mai Hoàng

Mã số thuế: 3200178282 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mai
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Nhân

Mã số thuế: 3200194245 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Đào
Địa chỉ: Khóm Khe Xong, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SơN LAM

Mã số thuế: 3200242058 - Người đại diện pháp luật: Mai Thanh Sơn
Địa chỉ: Phú thành mò ó, , Huyện Đa Krông, Quảng Trị

UBND Xã ĐA K Rông

Mã số thuế: 3200242065 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thanh
Địa chỉ: Xã ĐA K Rông, , Huyện Đa Krông, Quảng Trị

UBND Xã A Ngo

Mã số thuế: 3200242107 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Hêm
Địa chỉ: Xã A Ngo, , Huyện Đa Krông, Quảng Trị

UBND Xã Ba Nang

Mã số thuế: 3200242121 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn My
Địa chỉ: Xã Ba Nang, , Huyện Đa Krông, Quảng Trị

Công Ty TNHH Hải Nam

Mã số thuế: 3200262657 - Người đại diện pháp luật: Phan Nam
Địa chỉ: Khóm 2 thị trấn Đa ka rong, , Huyện Đa Krông, Quảng Trị

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Tâm

Mã số thuế: 3200266210 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tâm
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn khe sanh, , Huyện Đa Krông, Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200266732 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Vinh
Địa chỉ: Thôn Xa Lăng, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRườNG LâM

Mã số thuế: 3200294070 - Người đại diện pháp luật: Phùng Thị Lý
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trung Dương

Mã số thuế: 3200389646 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lập
Địa chỉ: Thôn Tà Rụt 2, Xã Tà Rụt, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bé Tuyến

Mã số thuế: 3200393018 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Công Tráng
Địa chỉ: Khóm 1 thị trấn Krong Klang, , Huyện Đa Krông, Quảng Trị

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Nam

Mã số thuế: 3200401935 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Nam
Địa chỉ: Thôn Phú Thành, xã Mò ó, , Huyện Đa Krông, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MINH PHúC

Mã số thuế: 3200454912 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Việt
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị