Tìm kiếm
Có 808 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Tứ Kỳ HảI DươNG

Mã số thuế: 0100686174-118 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thăng
Địa chỉ: Số 128, Đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí Và MôI TRườNG NAM AN TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0101531487-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Thành
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Kỳ Sơn, Xã Đại Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI TâN PHONG

Mã số thuế: 0101724672 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn La Giang, Xã Văn Tố, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY TNHH BABEENI VIệT NAM - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0102191498-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn La Xá, Xã Dân Chủ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN HASKY

Mã số thuế: 0102566108 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Cường
Địa chỉ: Lô CN5 và Lô CN6, cụm công nghiệp Nguyên Giáp, Xã Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư VIETBUILD

Mã số thuế: 0104957393 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Như Lâm, Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THế GIớI SữA TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0106933743-015 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Tuyến
Địa chỉ: Số 280-282 Tỉnh lộ 391, khu La Tỉnh Bắc, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI TổNG HợP ĐăNG KHOA TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0107003532-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh
Địa chỉ: Đường 391, Thôn Bỉnh Di, Xã Đại Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY TNHH SEJONG POWER PLANT SERVICE VINA

Mã số thuế: 0107325226 - Người đại diện pháp luật: Paik Young Chun
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Dũng, Xã Đại Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN SôNG Đà - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0107558580-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Minh
Địa chỉ: Thôn La Giang, Xã Văn Tố, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY TNHH TAKUPARK VIệT NAM

Mã số thuế: 0108022471 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Xóm Hồng Thái, Thôn An Định, Xã An Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CHI NHáNH HảI DươNG - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DEVELOPMENT THE WORLD

Mã số thuế: 0108211119-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN VĂN TRUNG
Địa chỉ: Khu 19/8, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN XNK SYSTEM WATER ECOJAPAN VIệT NAM - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0108213349-001 - Người đại diện pháp luật: LƯƠNG ANH TÚ
Địa chỉ: Thôn Cầu Xe, Xã Quang Trung, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN CUNG ứNG NHâN LựC QUốC Tế ARTEMIS

Mã số thuế: 0108467375 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Phong Thái
Địa chỉ: Số 377, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CHI NHáNH NHà MáY SảN XUấT - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VIETPOWER

Mã số thuế: 0109139779-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN QUÝ
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Dũng, Xã Đại Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY TNHH NGUYễN THị THANH BìNH

Mã số thuế: 0200765535 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn An Quý, Xã Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CHI NHáNH HảI DươNG - CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU DUYêN HảI

Mã số thuế: 0200821363-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Khu An Nhân Tây, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN QUốC Tế THANH SANG VIệT NAM

Mã số thuế: 0201136956 - Người đại diện pháp luật: Law Yat Lun
Địa chỉ: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY XâY DựNG SôNG HồNG (TNHH)

Mã số thuế: 0800001242 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Dục
Địa chỉ: Khu Chung cư An Nhân Đông, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QUANG HợI

Mã số thuế: 0800041693 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợi
Địa chỉ: Ngã Tư Mắc, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương