Tìm kiếm
Có 399 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Thú Y

Mã số thuế: 0100114258-006 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Hào
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TAM ĐảO VĩNH PHúC II

Mã số thuế: 0100686174-367 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hà
Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 2B, Thị trấn Hợp Châu , Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT THủ CôNG Mỹ NGHệ

Mã số thuế: 0101098055-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Khách sạn Hương Rừng, Khu 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Phát Triển Công Nghệ Xây Dựng A-D - Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0101099965-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Tới
Địa chỉ: Khu trại giam Vĩnh Quang, Xã Đạo Trù, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH TAM ĐảO - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư LạC HồNG

Mã số thuế: 0101417985-004 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Bình
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Gia Lộc Phát

Mã số thuế: 0101568046-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Bình
Địa chỉ: Khu 01, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THảO DượC Và SứC KHỏE BIOFUN - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0102741913-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Trung
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ VẬN TẢI HÀ VIỆT – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 0105003167-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Quân
Địa chỉ: Lô D14 sân golf Tam Đảo, Thị trấn Hợp Châu , Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐầU Tư MAI PHươNG

Mã số thuế: 0105351213 - Người đại diện pháp luật: Kiều Đào Lâm
Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và SảN XUấT NộI THấT LINH DũNG

Mã số thuế: 0105866893 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Đồi Cao, Thị trấn Hợp Châu , Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Blue Hà Thành

Mã số thuế: 0106049566-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Dung
Địa chỉ: Nhà khách chi cục Kiểm Lâm, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Bê TôNG SôNG HồNG

Mã số thuế: 0106258055-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN QUYẾT
Địa chỉ: Tổ dân phố Bảo Phác, Thị trấn Hợp Châu , Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH QUốC Tế THIêN DưỡNG

Mã số thuế: 0106619262 - Người đại diện pháp luật: Ngô Hải Long
Địa chỉ: Thôn Thị Tứ, Xã Đạo Trù, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Linh Phát - Khách Sạn Hàng Không

Mã số thuế: 0106800535-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hối
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THảO DượC TAM ĐảO

Mã số thuế: 0107356658-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Khánh
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN THươNG MạI DANOVIET

Mã số thuế: 0107370236 - Người đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Chùa Bồi, Xã Bồ Lý, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ANFOOD VIệT NAM

Mã số thuế: 0107498275-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chung
Địa chỉ: Xứ đồng Lĩnh Thèn, Thôn Đồng Bả, Xã Hồ Sơn, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐầU Tư - XâY DựNG - Hạ TầNG Hà TRUNG

Mã số thuế: 0107758491 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khánh
Địa chỉ: Thôn Chùa Vàng, Xã Minh Quang, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH CHINH THáI - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0200808806-005 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thái
Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Thị trấn Hợp Châu , Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG HợP HưNG - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0901009840-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Khắc Thiều
Địa chỉ: Khu trại giam Vĩnh Quang, Xã Đạo Trù, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc