Tìm kiếm
Có 245 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam � Ban Dự án Nhiệt Điện Long Phú

Mã số thuế: 0100150577-040 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Kiên
Địa chỉ: ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ban Quản Lý Dự án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1

Mã số thuế: 0100681592-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Toàn
Địa chỉ: ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LONG PHú SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-936 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Điền
Địa chỉ: 9 Đoàn Thế Trung, ấp 3, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN SàI GòN THươNG TíN - CHI NHáNH LONG PHú

Mã số thuế: 0301103908-203 - Người đại diện pháp luật: Trang Thành Tâm
Địa chỉ: Đường Đặng Quang Minh, ấp 2, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư 247 PRO

Mã số thuế: 0311958028 - Người đại diện pháp luật: Vũ Huỳnh Ngọc Trâm
Địa chỉ: Thửa đất số 1222, tờ bản đồ số 02, ấp Trường Bình, Xã Trường Khánh, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu An Hưng

Mã số thuế: 0313509268-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Duy
Địa chỉ: Thửa đất 788 Tờ bản đồ số 4, ấp Phụng Tường 2, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

CôNG TY Cổ PHầN SCI E&C - CHI NHáNH MIềN NAM

Mã số thuế: 0500574676-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Dũng
Địa chỉ: ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Bến phà Đại Ngãi

Mã số thuế: 1600475977-005 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HỒNG THÁI
Địa chỉ: Quốc lộ 60, Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HòA BìNH - CH XăNG DầU Số 4

Mã số thuế: 1801008299-008 - Người đại diện pháp luật: Phan Thúy Diệu
Địa chỉ: Thửa đất số 936, Tờ bản đồ số 02, ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

CôNG TY Cổ PHầN SEAVINA - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 1801141886-006 - Người đại diện pháp luật: Trương Ngọc Vũ
Địa chỉ: TĐ 628, 630, TBĐ 4, ấp Mười Chiến, Xã Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NHIêN LIệU HDCT - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 1801342173-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Hảo
Địa chỉ: ấp Saintard, Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI DịCH Vụ HùNG MạNH THắNG - CH XăNG DầU Số 4

Mã số thuế: 1801489916-003 - Người đại diện pháp luật: PHAN HOÀNG ANH
Địa chỉ: TĐ 936, TBĐ 02, ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH ĐạI Lý XăNG DầU Số 11

Mã số thuế: 2200100291 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tông
Địa chỉ: ấp Ngãi Hội 2, Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ SảN XUấT THươNG MạI THàNH ĐạT

Mã số thuế: 2200101249 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Vân
Địa chỉ: 245/4, ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Tỷ

Mã số thuế: 2200101263 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tỷ
Địa chỉ: Số 57/4, ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Công Ty TNHH Hoàng Thi

Mã số thuế: 2200101337 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thi
Địa chỉ: âp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Anh

Mã số thuế: 2200101390 - Người đại diện pháp luật: Hồ Hiếu Trung
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hùng

Mã số thuế: 2200101418 - Người đại diện pháp luật: Tiêu Minh Hiệp
Địa chỉ: Số 48/4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Mai

Mã số thuế: 2200101432 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: Số A57/4, ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Tiến

Mã số thuế: 2200101464 - Người đại diện pháp luật: Đào Vĩnh Tiến
Địa chỉ: 50/4 Đoàn Thế Trung, ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng