Tìm kiếm
Có 551 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐứC LINH BìNH THUậN

Mã số thuế: 0100686174-282 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phương
Địa chỉ: Số 294 Đường 3 tháng 2, Thị trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VIệT NAM Kỹ NGHệ SúC SảN - Xí NGHIệP CHăN NUôI VISSAN BìNH THUậN

Mã số thuế: 0300105356-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Tâm
Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

CHI NHáNH CửA HàNG PHâN BóN ĐạI NHậT PHáT - CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI ĐạI NHậT PHáT

Mã số thuế: 0302950583-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Tường Kỳ Lân
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sùng Nhơn, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI ĐạI NHậT PHáT

Mã số thuế: 0302950583-002 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Tường Hưng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Mê Pu, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Nhật Hồng

Mã số thuế: 0302983116-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Giang
Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

CôNG TY TNHH THáI SơN S.P - CHI NHáNH ĐứC LINH

Mã số thuế: 0303035957-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Hiền
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Sùng Nhơn, Xã Sùng Nhơn, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phạm Gia - Chi Nhánh Bình Thuận

Mã số thuế: 0305767699-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Chí Quang
Địa chỉ: Tổ 8, Thôn 4, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

CHI NHáNH SảN XUấT CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CôNG NGHệ Và THựC PHẩM KEM HOàNG GIA

Mã số thuế: 0310076827-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Đằng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đa Kai, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty Luật TNHH Kiến Quốc

Mã số thuế: 0311318934-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Đông
Địa chỉ: Tổ 1, khu phố 7, Thị trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TâN SơN NHấT - LAM HồNG TạI BìNH THUậN

Mã số thuế: 0312943190-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Sỹ
Địa chỉ: Cống 3B, Xã Tân Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ ĐứC PHáT

Mã số thuế: 0314208880-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Mai Hiên
Địa chỉ: Khu vực bãi nhãn, thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU AUVI

Mã số thuế: 0315423601-005 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Hiếu
Địa chỉ: 67 Cao Thắng, KP5, Thị trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Chi nhánh Công ty Luật TNHH Kiến Tạo

Mã số thuế: 0315668030-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Việt Hùng
Địa chỉ: 558 Cách mạng tháng 8, KP 1, Thị trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU & THươNG MạI VIệT - NHậT TạI BìNH THUậN

Mã số thuế: 0801119430-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Số 103 ĐT, thôn 1A, Xã Trà Tân, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN JAPFA COMFEED VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH THUậN

Mã số thuế: 2500175548-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Phương
Địa chỉ: Thôn Đông Tân, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHế BIếN NôNG SảN TIếN PHáT

Mã số thuế: 3400139065 - Người đại diện pháp luật: Phùng Ngọc Long
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

CôNG TY TNHH XăNG DầU NGUYễN MườI

Mã số thuế: 3400149592 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mười
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Đức Hạnh

Mã số thuế: 3400177487 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 - Đức hạnh, , Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Mê Pu

Mã số thuế: 3400177543 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 14 Thôn 3 - Xã Mepu, , Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Quỹ tín Dụng Nhân Dân Vũ Hoà

Mã số thuế: 3400177575 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 6 - xã Vũ Hoà, , Huyện Đức Linh, Bình Thuận