Tìm kiếm
Có 298 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-336 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Mai
Địa chỉ: Số 297 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Hương Giang - Chi Nhánh Miền Trung

Mã số thuế: 0100821401-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thân
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN ATZ ASIA

Mã số thuế: 0401845540 - Người đại diện pháp luật: Lưu Minh Thành
Địa chỉ: 05 Nguyễn Viết Xuân, Khu phố 3, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lâm Nghiệp Triệu Hải

Mã số thuế: 3200042355 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoài Nhân
Địa chỉ: Khu phố 2A, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

CN Công Ty Cổ Phần May Và TM Quảng Trị - XN May Lao Bảo

Mã số thuế: 3200042524-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Sơn
Địa chỉ: Số 79 đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THạCH HãN

Mã số thuế: 3200042531 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Khắc Hùng
Địa chỉ: 261 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiện Toàn

Mã số thuế: 3200054463 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Khu phố 6 Phường 2, , Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG HưNG NGHIệP

Mã số thuế: 3200056460 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trí
Địa chỉ: Số 214 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Hợp tác xã vận tải ô tô thị xã Quảng trị

Mã số thuế: 3200056767 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hoài
Địa chỉ: 215 Đường Trần Hưng Đạo Phường 2, , Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Đồng Tâm

Mã số thuế: 3200056929 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hoạt
Địa chỉ: 112 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Công An Thị Xã Qủang Trị

Mã số thuế: 3200097562 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối phố 2 phường 1, , Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Trung tâm văn hóa thông tin TDTT Thị Xã Quảng Trị

Mã số thuế: 3200097650 - Người đại diện pháp luật: Cao Trọng Cân
Địa chỉ: Phường 2, , Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải

Mã số thuế: 3200097668 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 67 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Chi Cục Thuế Thị Xã Quảng trị

Mã số thuế: 3200100335-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hổ
Địa chỉ: 250 Trần Hưng Đạo P2, , Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thành

Mã số thuế: 3200127464 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ứng
Địa chỉ: Tiển Khu 2 Thị Trấn ái tử, , Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HUY HOàNG

Mã số thuế: 3200131358 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tụy
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Lý, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Công Ty TNHH Xây Dựng Quảng Trị

Mã số thuế: 3200131397 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khương Khôi
Địa chỉ: 48 Trần Hưng Đạo, , Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG QUảNG Hà

Mã số thuế: 3200132619 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Số 89 đường Lê Duẩn, Khu phố 2, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TUYếT NHUNG

Mã số thuế: 3200133404 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Tuyết
Địa chỉ: Số 103 Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Hồng

Mã số thuế: 3200134503 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hồng
Địa chỉ: 27 Trần Bình Trọng, Khu phố 5, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị