Tìm kiếm
Có 7.692 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC THANH HOá - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-009 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 96 Triệu Quốc Đạt, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY KINH DOANH THAN THANH HóA CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THAN MIềN BắC - VINACOMIN

Mã số thuế: 0100100689-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Toán
Địa chỉ: Số 75 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY LắP ĐầU Tư Và PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP THANH HóA

Mã số thuế: 0100103471-005 - Người đại diện pháp luật: Đào Quang Trung
Địa chỉ: Số nhà 181 đường Thành Thái, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Chi Nhánh Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam - Khai Thác Đường Sắt Hà Thanh

Mã số thuế: 0100105052-005 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Toàn
Địa chỉ: Số 48 Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU VậT Tư THIếT Bị ĐườNG SắT - Xí NGHIệP VậT Tư Và DịCH Vụ THA

Mã số thuế: 0100106031-013 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hồng
Địa chỉ: Số 91 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU VậT Tư THIếT Bị ĐườNG SắT - CHI NHáNH 2 THANH HóA

Mã số thuế: 0100106031-016 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hồng
Địa chỉ: SN 91 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traphaco Tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 0100108656-020 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Quang
Địa chỉ: Lô K1+K2, khu 4, Khu đô thị mới Bắc đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH XăNG DầU QUâN ĐộI KHU VựC BắC TRUNG Bộ - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TổNG CôNG TY XăNG DầU

Mã số thuế: 0100108688-028 - Người đại diện pháp luật: Vương Kiên Cường
Địa chỉ: Số 3 đường Lê Lai, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH THàNH PHố THANH HóA CôNG TY Cổ PHầN 873 - XâY DựNG CôNG TRìNH GIAO THôNG

Mã số thuế: 0100108889-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Bình
Địa chỉ: Số 22/138 Nguyễn Tĩnh, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

VIETTEL THANH HóA - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-045 - Người đại diện pháp luật: Cao Mạnh Đức
Địa chỉ: Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Chi Cục Đăng Kiểm Số 12.

Mã số thuế: 0100109120-011 - Người đại diện pháp luật: Trần Thơi
Địa chỉ: 07 Hạc Thành - P. Điện Biên, , Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hoá tại Thanh Hoá

Mã số thuế: 0100110359-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Lô 1060 đường Chi Lăng, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Công Ty Bảo Hiểm PJICO Thanh Hoá

Mã số thuế: 0100110768-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Nhân
Địa chỉ: Số nhà 599 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0100111948-017 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nam
Địa chỉ: Số 17 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Thanh Hóa

Mã số thuế: 0100112437-078 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc An
Địa chỉ: Số 05, đường Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam- Chi nhánh Thanh Hóa

Mã số thuế: 0100112620-021 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Huy Thành
Địa chỉ: 25- Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Chi Nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hoá

Mã số thuế: 0100148391-011 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đình Hiệu
Địa chỉ: 91 Nguyễn Chí Thanh, P Đông Thọ, , Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Thanh Hóa

Mã số thuế: 0100150619-029 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Vân
Địa chỉ: Số 26 Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Lam Sơn

Mã số thuế: 0100150619-167 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Yên
Địa chỉ: Số 07 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0100230800-041 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Gian hàng số L1 - 03B và L2 - 11B tại TTTM Vincom Plaza số 2, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá