Tìm kiếm
Có 12.919 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh Miền Trung - Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Mã số thuế: 0100100047-010 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Toản
Địa chỉ: 303 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ NAM TRUNG Bộ

Mã số thuế: 0100101072-012 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Vân
Địa chỉ: Đường Trần Nam Trung, Thôn Phước Tân, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp miền Trung

Mã số thuế: 0100103633-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 16 đường Hoàng Hoa Thám, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

CN Công ty CP Đầu tư và Xây lắp 5 tại TP Nha Trang

Mã số thuế: 0100103841-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hội
Địa chỉ: D7 Chung cư 2 Lê Hồng Phong, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng NN và PTNT- Công ty TNHH Một thành viên tại Miền Trung và Tây nguyên

Mã số thuế: 0100104267-006 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuân
Địa chỉ: 30 Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM- KHAI THáC ĐườNG SắT PHú KHáNH

Mã số thuế: 0100105052-008 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Vinh
Địa chỉ: 19 Thái Nguyên, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM MIềN BắC TạI NHA TRANG

Mã số thuế: 0100107099-048 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Bẩy
Địa chỉ: Số 99 đường 23/10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHảO SáT Và XâY DựNG - USCO - TRUNG TâM THí NGHIệM Và KIểM ĐịNH XâY DựNG M

Mã số thuế: 0100107123-011 - Người đại diện pháp luật: Phan Gia Vũ
Địa chỉ: Số 180 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traphaco Tại Khánh Hòa

Mã số thuế: 0100108656-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bích
Địa chỉ: Lô 20-22-24 đường B6, Khu Đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Công Ty Xăng Dầu Quân Đội Khu Vực 3

Mã số thuế: 0100108688-016 - Người đại diện pháp luật: Đậu Huy Hà
Địa chỉ: Số 15 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

VIETTEL KHáNH HòA - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-066 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Tiến
Địa chỉ: Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Chi cục đăng kiểm số 5

Mã số thuế: 0100109120-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Duy Khánh
Địa chỉ: 40- Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Công ty Bảo hiểm PJICO Khánh Hòa

Mã số thuế: 0100110768-008 - Người đại diện pháp luật: Trương Quang Khánh Thi
Địa chỉ: 47 Lê thành Phương, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Trung tâm Phát hành sách Nha Trang, NXB Chính trị Quốc gia

Mã số thuế: 0100111289-002 - Người đại diện pháp luật: Chu Văn Trung
Địa chỉ: 37- Đường 23/10- PSơn, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100111948-026 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Dung
Địa chỉ: 04 Hoàng Hoa Thám, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Khánh Hòa

Mã số thuế: 0100112437-007 - Người đại diện pháp luật: Lương Phan Sảng
Địa chỉ: Số 17 Quang Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Nha Trang

Mã số thuế: 0100112437-064 - Người đại diện pháp luật: Phan Ngọc Kính
Địa chỉ: 21 Lê Thành Phương, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Văn phòng đại diện phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hoà

Mã số thuế: 0100148391-013 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu Nguyệt
Địa chỉ: A5 Chung cư 02 Lê Hồng Phong - Phước Hải, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100150619-047 - Người đại diện pháp luật: null
Địa chỉ: 35 đường 2/4 Vạn Thắng, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH NHA TRANG

Mã số thuế: 0100150619-185 - Người đại diện pháp luật: Hà Quang Huy
Địa chỉ: 11 Quang Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa