Tìm kiếm
Có 970 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty CP Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Ngân Hà - Bắc Giang

Mã số thuế: 0100509369-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Xứ Đồng Bắc - Thôn Nứa, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HIệP HòA BắC GIANG

Mã số thuế: 0100686174-656 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Nội
Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Chi Nhánh Bắc Giang - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Mỹ

Mã số thuế: 0101142561-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Sỹ Nam
Địa chỉ: Lô DH, Khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT NGọC MINH

Mã số thuế: 0101154091 - Người đại diện pháp luật: Thân Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Quế Sơn, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THươNG THIêN HOàNG - NHà MáY GạCH COTTO MIKADO

Mã số thuế: 0101272578-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thuần Lãm
Địa chỉ: Thôn Trung Thành, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CHI NHáNH TạI BắC GIANG - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và CUNG ứNG NHâN LựC HOàNG LONG

Mã số thuế: 0101328661-006 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Thanh Hà

Mã số thuế: 0101952929-002 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Nguyên
Địa chỉ: Thôn Đức Nghiêm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY CP GốM XâY DựNG HIệP HOà - NHà MáY GạCH TUYNEL HIệP HOà

Mã số thuế: 0101988932-001 - Người đại diện pháp luật: đậu Văn Minh
Địa chỉ: Một phần lô CNC1, Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất và thương mại Trang Khoa - xưởng sản xuất công ty TNHH Trang Khoa

Mã số thuế: 0103975336-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Hưng
Địa chỉ: thôn Hưng Thịnh, xã Đức Thắng, , Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH VậT Tư THIếT Bị THU LIêN

Mã số thuế: 0105058215-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thu
Địa chỉ: Thôn Tam Sơn, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CHI NHáNH NHà MáY NướC SạCH HIệP HòA - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và CN MôI TRườNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0105172567-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Thôn Hưng Đạo, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Địa điểm kinh doanh số 2- Công ty cổ phần xây dựng và CN môi trường Việt Nam

Mã số thuế: 0105172567-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: Thắng Lợi, Xã Đồng Tân, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI Và XâY LắP BắC Hà TạI BắC GIANG

Mã số thuế: 0105239980-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hưng
Địa chỉ: Đường 675, Khu 5, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN XâY DựNG LONG DươNG

Mã số thuế: 0105296851-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Khu Đồng Soi, Xã Hòa Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

XưởNG SảN XUấT CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THIêT Bị BILICO

Mã số thuế: 0105365216-007 - Người đại diện pháp luật: TRẦN THANH BÌNH
Địa chỉ: Cầu Trang, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CHI NHáNH HTVINA - CôNG TY TNHH ăN UốNG HOàNG MINH

Mã số thuế: 0106029464-001 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Hào
Địa chỉ: Thôn Đồng Giót, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THI CôNG ĐIệN VIệT PHáT

Mã số thuế: 0106258785 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Việt
Địa chỉ: Thôn Quyền, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DươNG GIA NGUYễN

Mã số thuế: 0106479858 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Trọng
Địa chỉ: Thôn Giang Tân, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CôNG TY TNHH YUNSUNG VINA

Mã số thuế: 0106489912 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thường
Địa chỉ: Thôn Nội Hương, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Chi Nhánh Bắc Giang - Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc B & B

Mã số thuế: 0106695619-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Tùng
Địa chỉ: Thôn Trung Đồng, , Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang