Tìm kiếm
Có 12.533 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH SảN XUấT GIA CôNG XUấT KHẩU - CôNG TY Cổ PHầN VăN PHòNG PHẩM HồNG Hà

Mã số thuế: 0100100216-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM TRUNG KIÊN
Địa chỉ: Số 672 đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DIêM THốNG NHấT

Mã số thuế: 0100100544 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hưng
Địa chỉ: 670 phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí THăNG LONG

Mã số thuế: 0100100618 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Hùng
Địa chỉ: Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

Xí NGHIệP KINH DOANH THAN CầU ĐUốNG - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THAN MIềN BắC - VINACOMI

Mã số thuế: 0100100689-050 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Mạnh
Địa chỉ: Số 342A, đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN NHựA Hà NộI

Mã số thuế: 0100100858 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Nam
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC LONG BIêN

Mã số thuế: 0100101114-021 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Giang
Địa chỉ: Số 42 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

TổNG CôNG TY MAY 10 - CôNG TY Cổ PHầN

Mã số thuế: 0100101308 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Phường Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

Trường cao đẳng nghề Long Biên

Mã số thuế: 0100101308-025 - Người đại diện pháp luật: Phạm Vũ Khiêm
Địa chỉ: số 2/765 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

CHI NHáNH TổNG CôNG TY MAY 10 - CôNG TY Cổ PHầN SIêU THị M10MART

Mã số thuế: 0100101308-030 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thế Nhu
Địa chỉ: Số 765A, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

Chi Nhánh Tổng Công Ty May 10 - Công Ty Cổ Phần - Garco Dragon Hotel

Mã số thuế: 0100101308-032 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Hà
Địa chỉ: Số 765A Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

TổNG CôNG TY ĐứC GIANG - CôNG TY Cổ PHầN

Mã số thuế: 0100101403 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tiến Lâm
Địa chỉ: Số 59 phố Đức Giang, phường Đức Giang, , Quận Long Biên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Tơ LụA Hà NộI

Mã số thuế: 0100101971 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số 280, đường Ngọc Thuỵ, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Điện Tử

Mã số thuế: 0100102284 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Quân
Địa chỉ: 477 đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Liên đoàn bản đồ địa chất miền bắc

Mã số thuế: 0100102654 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Lân
Địa chỉ: Số 10 Phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và CHế BIếN LươNG THựC VĩNH Hà - TRUNG TâM KINH DOANH LươNG THựC

Mã số thuế: 0100102830-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: Số 1, ngõ 100, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN KHí CôNG NGHIệP VIệT NAM

Mã số thuế: 0100103016 - Người đại diện pháp luật: Mai Đình Hợp
Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CầU 14

Mã số thuế: 0100104482 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tiến
Địa chỉ: 144/95 Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CầU 12 - CIENCO1

Mã số thuế: 0100104651 - Người đại diện pháp luật: Đào Trọng Nam
Địa chỉ: 463 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư, THươNG MạI Và XâY DựNG GIAO THôNG 1

Mã số thuế: 0100104732 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tư Thế
Địa chỉ: 548 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí XâY DựNG 121 - CIENCO1

Mã số thuế: 0100104820 - Người đại diện pháp luật: Ngô Bá Toản
Địa chỉ: Số 2, đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội