Tìm kiếm
Có 7.074 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY THươNG MạI Hà NộI - CôNG TY Cổ PHầN TạI TỉNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100101273-006 - Người đại diện pháp luật: Đào Vinh Quang
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Tân Thuận B, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CHI NHáNH TổNG CôNG TY LươNG THựC MIềN BắC TạI SA ĐéC TỉNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100102608-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Số 20/5B, ấp Tân Lợi B, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CHI NHáNH CHế BIếN Và XUấT KHẩU LươNG THựC ĐồNG THáP - TổNG CôNG TY LươNG THựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100102608-018 - Người đại diện pháp luật: Lại Khắc Chiến
Địa chỉ: Tổ 58, ấp Hòa Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

VIETTEL ĐồNG THáP - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-055 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hưng
Địa chỉ: Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Công ty Bảo Hiểm PJICO Đồng Tháp

Mã số thuế: 0100110768-045 - Người đại diện pháp luật: Bành Đức Châu
Địa chỉ: Số 20 Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM- CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100111948-035 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 87, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH SA ĐéC

Mã số thuế: 0100111948-121 - Người đại diện pháp luật: Võ Phước Hậu
Địa chỉ: Số 209A, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG ĐồNG THáP - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-057 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ LƯƠNG NGỌC
Địa chỉ: Số 54A Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM- CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100112437-057 - Người đại diện pháp luật: Phan Duy Phúc
Địa chỉ: Số 89, đường Lý Thường Kiệt, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100150619-044 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phưởng
Địa chỉ: Số 32, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH SA ĐéC

Mã số thuế: 0100150619-149 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Thảo
Địa chỉ: Số 74, Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Hải Tại Đồng Tháp

Mã số thuế: 0100229499-002 - Người đại diện pháp luật: Lý Hoàng Trung Quyền
Địa chỉ: Đường ven Sông Hậu, ấp An Hòa, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM- CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100230800-049 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thiện Hải
Địa chỉ: PG1-24 dự án trung tâm thương mại và Shophouse Cao Lãnh-Đồng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM- CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100233488-022 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Bình
Địa chỉ: Số 82-84, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG � CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100233583-034 - Người đại diện pháp luật: Trương Ngọc Tư
Địa chỉ: Số 67-69, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100283873-079 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Long
Địa chỉ: Số 204-206, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100365621-031 - Người đại diện pháp luật: Trần Tấn Hoài
Địa chỉ: Số 10-12, đường An Dương Vương, khóm 1, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100520429-052 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 30, Lý Chính Thắng, ấp An Lạc, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100686174-202 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Tuất
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Du, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LAI VUNG ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100686174-818 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mé
Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Khóm 1, Thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp