Tìm kiếm
Có 2.313 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VIệN THUốC Lá TạI CAO BằNG

Mã số thuế: 0100100022-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Khu B, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CôNG TY ĐIệN LựC CAO BằNG - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-016 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Linh
Địa chỉ: Đường Pác Bó, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CHI NHáNH CAO BằNG - CôNG TY CP XâY DựNG Và PHáT TRIểN CôNG TRìNH Hạ TầNG

Mã số thuế: 0100106070-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Thanh Hải
Địa chỉ: Tổ 24, Khu tái định cư, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

VIETTEL CAO BằNG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-036 - Người đại diện pháp luật: Trần Gia Trưởng
Địa chỉ: Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Cao Bằng

Mã số thuế: 0100111948-158 - Người đại diện pháp luật: Nông Đức Tuấn
Địa chỉ: Số 064 đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH CAO BằNG

Mã số thuế: 0100150619-018 - Người đại diện pháp luật: Vy Thi Thuy Anh
Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH NGUYêN HùNG

Mã số thuế: 0100512876-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Số nhà 105, phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI ĐồNG TâM TạI CAO BằNG

Mã số thuế: 0100632806-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Nà Niền, Xã Đức Long, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN COKYVINA CUNG CấP DịCH Vụ VIễN THôNG TạI TỉNH CAO BằNG

Mã số thuế: 0100684716-008 - Người đại diện pháp luật: Phan Nhật Tân
Địa chỉ: Số 58 đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Cao Bằng

Mã số thuế: 0100686174-222 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chuyên
Địa chỉ: Khu đô thị mới, Km5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NGUYêN BìNH CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-591 - Người đại diện pháp luật: Nông Ngọc Chiến
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Bảo Lạc Cao Bằng

Mã số thuế: 0100686174-592 - Người đại diện pháp luật: Bế Tuyết Chinh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BảO LâM CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-593 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Trưởng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Thạch An Cao Bằng

Mã số thuế: 0100686174-595 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Ngân
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Hạ Lang Cao Bằng

Mã số thuế: 0100686174-600 - Người đại diện pháp luật: Nông Thanh Hùng
Địa chỉ: Phố Hạ lang, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Hà QUảNG CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-601 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan
Địa chỉ: Tổ Xuân Đại, Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HòA AN CAO BằNG - PHòNG GIA

Mã số thuế: 0100686174-618 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Phố giữa, Quốc lộ 203, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TRà LĩNH CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-620 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, , Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM QUảNG HòA CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-621 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Long, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TRùNG KHáNH CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-622 - Người đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Mạnh
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng