Tìm kiếm
Có 3.396 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC Hà GIANG - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-022 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thiện
Địa chỉ: Số 15, đường Hồ Xuân Hương, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

VIETTEL Hà GIANG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-074 - Người đại diện pháp luật: Lại Như Hòa
Địa chỉ: Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Công ty bảo hiểm PJICO Hà Giang

Mã số thuế: 0100110768-042 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân An
Địa chỉ: Số nhà 31A đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Hà GIANG

Mã số thuế: 0100111948-154 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Lâm
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, tổ 8, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Hà Giang

Mã số thuế: 0100150619-023 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Dương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, tổ 9, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-215 - Người đại diện pháp luật: NGUYễN NGọC HảI
Địa chỉ: Số 101 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Quản Bạ Hà Giang

Mã số thuế: 0100686174-645 - Người đại diện pháp luật: Phí Hải Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đồng Văn Hà Giang

Mã số thuế: 0100686174-693 - Người đại diện pháp luật: Phí Duy Tân
Địa chỉ: Số nhà 02, đường 19-5, tổ 6, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BắC Mê Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-694 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Hoá
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN MINH Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-695 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thoả
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HOàNG SU PHì Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-696 - Người đại diện pháp luật: Triệu Văn Hà
Địa chỉ: Số nhà 02, tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MèO VạC Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-697 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tuân
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUANG BìNH Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-698 - Người đại diện pháp luật: Vũ Bá Bống
Địa chỉ: Tổ 2, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Xín Mần Hà Giang

Mã số thuế: 0100686174-699 - Người đại diện pháp luật: Sử Cảnh Long
Địa chỉ: Số nhà 29, tổ 1, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THANH THủY Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-700 - Người đại diện pháp luật: Nguyen Kien
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Bắc Quang Hà Giang

Mã số thuế: 0100686174-701 - Người đại diện pháp luật: Trương Đức Hào
Địa chỉ: Số nhà 41, tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Vị XUYêN Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-702 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thuyết
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

MOBIFONE TỉNH Hà GIANG - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 5 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBI

Mã số thuế: 0100686209-062 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Phương Bình
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, Tổ 16, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Chi Nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội - Tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 0100695387-029 - Người đại diện pháp luật: Lê Tuấn Quang
Địa chỉ: Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Minh Sơn Tại Hà Giang

Mã số thuế: 0101002116-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Nghị
Địa chỉ: 95, Lê Hồng Phong, tổ 22, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Hà Giang