Tìm kiếm
Có 13.063 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TậP ĐOàN DệT MAY VIệT NAM - NHà MáY MAY VINATEX KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100100008-048 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Thiên
Địa chỉ: Ngã Ba Lộ Quẹo, ấp An Hòa, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100107638-039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiều
Địa chỉ: Khu vực sân bay Phú Quốc, tổ 2, ấp Dương Tơ, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100108656-032 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sỹ
Địa chỉ: Số 61 đường Đống Đa, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

VIETTEL KIêN GIANG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-018 - Người đại diện pháp luật: Trần Phước Ninh
Địa chỉ: Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Chi Cục Đăng Kiểm Kiên Giang

Mã số thuế: 0100109120-022 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Thạch
Địa chỉ: Số KK3, KV4, Dự án Lấn Biển, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Công Ty Bảo Hiểm PJICO Kiên Giang

Mã số thuế: 0100110768-010 - Người đại diện pháp luật: Tô Văn Hùng
Địa chỉ: Số 615, đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100111948-041 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Tùng
Địa chỉ: Số D11-5B đường Ba Tháng Hai, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHú QUốC

Mã số thuế: 0100111948-291 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thanh
Địa chỉ: Số 100 đường 30/4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG KIêN GIANG - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-059 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ LƯƠNG NGỌC
Địa chỉ: 380A đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100112437-009 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Hải
Địa chỉ: Số 89 đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHú QUốC

Mã số thuế: 0100112437-159 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Long
Địa chỉ: Số 1A đường Hùng Vương, khu phố 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

NGâN HàNG HợP TáC Xã VIệT NAM - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100112620-013 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Ngọ
Địa chỉ: Số 100, đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100150619-046 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Nghi
Địa chỉ: Số 259-261 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH PHú QUốC

Mã số thuế: 0100150619-139 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Duy Đức
Địa chỉ: Số 196 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Rạch Giá

Mã số thuế: 0100150619-158 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Việt Cường
Địa chỉ: Số 25 đường Bạch Đằng, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HA�NG THươNG MAÊI Cô� PHâ�N KY� THươNG VIêÊT NAM - CHI NHA�NH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100230800-059 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Giám
Địa chỉ: Gian L1-04 tầng 1, trung tâm thương mại Vincom Rạch Giá, lô, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHú QUốC

Mã số thuế: 0100230800-080 - Người đại diện pháp luật: Đỗ ánh Dương
Địa chỉ: Số 216 đường Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100233488-019 - Người đại diện pháp luật: Vi Thiện Tấn
Địa chỉ: Số 243 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0100233583-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Số 04 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - Chi Nhánh Kiên Giang

Mã số thuế: 0100283873-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Số 24, 26, 28 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang