Tìm kiếm
Có 11.105 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cơ ĐIệN XâY DựNG - CTCP TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100102887-013 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Tiểu khu 94A, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Chi Nhánh Tổng Công Ty Chè Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Tại Lâm Đồng - Vinatea Cầu Đất

Mã số thuế: 0100103915-019 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thiện Điền
Địa chỉ: Số 24 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CN Công Ty CP Ong Trung ương - Xí Nghiệp Ong Bảo Lộc

Mã số thuế: 0100104757-006 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 104 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Xí NGHIệP BảN Đồ Đà LạT - CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TRắC ĐịA BảN Đồ

Mã số thuế: 0100107211-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Nữ Yến Như
Địa chỉ: Số 102 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100107638-037 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quýnh
Địa chỉ: Khu vực sân bay Liên Khương, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

VIETTEL LâM ĐồNG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-049 - Người đại diện pháp luật: Phùng Bá Thắng
Địa chỉ: Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Công Ty Bảo Hiểm PJICO Lâm Đồng

Mã số thuế: 0100110768-027 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: A16 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100111948-030 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Vạn Thanh
Địa chỉ: Số 05, Lê Đại Hành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BảO LộC

Mã số thuế: 0100111948-127 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Đắc
Địa chỉ: Số 01-03, đường 28 tháng 3, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100112437-047 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiểu
Địa chỉ: Số 33 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BảO LộC

Mã số thuế: 0100112437-173 - Người đại diện pháp luật: PHAN NAM BÌNH
Địa chỉ: Số 452 đường Trần Phú, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngân Hàng Hợp Tác Xã Việt Nam - Chi Nhánh Lâm Đồng

Mã số thuế: 0100112620-016 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Đạt
Địa chỉ: Số 56, khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Lâm Đồng

Mã số thuế: 0100150619-049 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Hùng
Địa chỉ: Số 22, Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Bảo Lộc

Mã số thuế: 0100150619-094 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Don
Địa chỉ: Số 52, Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Đà Lạt

Mã số thuế: 0100150619-172 - Người đại diện pháp luật: Đặng Xuân Hùng
Địa chỉ: Số 28 Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM- CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100230800-056 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nho Khôi
Địa chỉ: Số 136 đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100233488-049 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Toàn
Địa chỉ: Số 56-58 Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH Đà LạT

Mã số thuế: 0100233583-074 - Người đại diện pháp luật: Lương Thị Xuân Thư
Địa chỉ: Số 89 đường Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100283873-085 - Người đại diện pháp luật: Trần Nhật Tân
Địa chỉ: Số 26 Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH BảO LộC

Mã số thuế: 0100283873-124 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Hậu
Địa chỉ: Số 33 - 35 đường Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng