Tìm kiếm
Có 2.195 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THủY ĐIệN HUộI QUảNG - BảN CHáT - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-034 - Người đại diện pháp luật: Đặng Việt Thắng
Địa chỉ: Bản Nà Khiết, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CôNG TY ĐIệN LựC LAI CHâU - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-043 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Thành
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ LAI CHâU

Mã số thuế: 0100101072-024 - Người đại diện pháp luật: Trử Văn Hiếu
Địa chỉ: Đường Thanh Niên, Tổ 5, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn Tại Lai Châu

Mã số thuế: 0100103785-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Long
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Tân Phong - Lai Châu, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

VăN PHòNG ĐạI DIệN TổNG CôNG TY SôNG Đà - BAN ĐIềU HàNH Dự áN THủY ĐIệN LAI CHâU

Mã số thuế: 0100105870-067 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Trường
Địa chỉ: Bản Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

VIETTEL LAI CHâU- CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-057 - Người đại diện pháp luật: Đào Như Quỳnh
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM CHI NHáNH LAI CHâU

Mã số thuế: 0100111948-156 - Người đại diện pháp luật: Phạm Việt Trung
Địa chỉ: Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG LAI CHâU - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-035 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH LAI CHâU

Mã số thuế: 0100150619-074 - Người đại diện pháp luật: Phạm Khắc Tích
Địa chỉ: Tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-015 - Người đại diện pháp luật: Lê Việt Hùng
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Tổ 21, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN SìN Hồ LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-628 - Người đại diện pháp luật: Lò Văn Xô
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-629 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Việt
Địa chỉ: Số nhà 216, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 10, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâN UYêN LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-630 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Dương
Địa chỉ: Tổ 26, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TAM ĐườNG LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-631 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đức Liêm
Địa chỉ: Trung tâm Hành chính huyện Tam Đường, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHONG THổ LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-632 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lập
Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Bình, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Than Uyên Lai Châu

Mã số thuế: 0100686174-633 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Mây
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MườNG Tè LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-634 - Người đại diện pháp luật: Phan Sỹ Cường
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NậM NHùN LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-961 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Mai
Địa chỉ: Bản Nậm Hàng, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Cửa hàng giao dịch điện thoại di động tại tỉnh Lai Châu

Mã số thuế: 0100686209-069 - Người đại diện pháp luật: Cao Duy Hải
Địa chỉ: Tổ 3 - Phong Châu 2, , Thành phố Lai Châu, Lai Châu

MOBIFONE TỉNH LAI CHâU - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 4 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOB

Mã số thuế: 0100686209-138 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Thuận
Địa chỉ: Tòa nhà 3 tầng VNPost, Tổ 10, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu