Tìm kiếm
Có 4.448 kết quả tìm kiếm
BAN ĐIềU HàNH Dự áN THủY ĐIệN ĐồNG NAI 5 TổNG CôNG TY SôNG Đà

Mã số thuế: 0100105870-003 - Người đại diện pháp luật: Ninh Duy Phóng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

VIETTEL ĐắK NôNG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-056 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thanh
Địa chỉ: Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100111948-162 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tình
Địa chỉ: Số 78, đường Trương Định, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100112437-185 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Minh Thành
Địa chỉ: Số 74, Huỳnh Thúc Kháng, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100150619-075 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Cường
Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-016 - Người đại diện pháp luật: Phan Công Quế
Địa chỉ: Số 35,Đường 23/3,Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐăK RLấP ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-323 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Hậu
Địa chỉ: Số 117, Đường Nguyễn Tất Thành,Tổ dân phố 1, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK MIL ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-324 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Tính
Địa chỉ: Số 16, Đường Lê Duẩn, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐăK GLONG ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-325 - Người đại diện pháp luật: Phan Công Thân
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố GIA NGHĩA ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-360 - Người đại diện pháp luật: Trần Hải Đăng
Địa chỉ: Số 49, đường Trương Định, Tổ dân phố 2, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH ĐắK SONG ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-361 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KRôNG Nô ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-362 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH Cư JúT ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-363 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Châu Long
Địa chỉ: Số 359, Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 6, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM DONG ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-364 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Dũng
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

MOBIFONE TỉNH ĐắK NôNG - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 7 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBI

Mã số thuế: 0100686209-115 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Số 10, Đường 3/2, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông

Mã số thuế: 0100695387-065 - Người đại diện pháp luật: Trần Mốt
Địa chỉ: Số 10, đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông I Tại Đắk Nông

Mã số thuế: 0101013460-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Quang Sang
Địa chỉ: 43 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

Văn Phòng Đại Diện Đắk Nông - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Vạn Xuân

Mã số thuế: 0101126721-004 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Hiển
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

Công ty Bảo Việt Đăk Nông

Mã số thuế: 0101527385-061 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Số 823 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SOLAVINA TạI ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0101612880-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cường
Địa chỉ: Tổ 2, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông