Tìm kiếm
Có 3.030 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THUỷ ĐIệN TUYêN QUANG - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-068 - Người đại diện pháp luật: Dương Thanh Tuyên
Địa chỉ: Số 403 đường Trường Chinh, Phường ỷ La, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CôNG TY ĐIệN LựC TUYêN QUANG - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Sơn
Địa chỉ: Số 431, đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Trạm Chế Biến - Kinh Doanh Than Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100100689-045 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Minh Xuân, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ - VINACOMIN, CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ Hà TUY

Mã số thuế: 0100101072-033 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Trình
Địa chỉ: Số nhà 500, đường Trường Chinh, tổ 17, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Cơ Khí: Mỏ Mangan Mimeco Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100102580-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Phong
Địa chỉ: Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN Và Cơ KHí: NHà MáY HợP KIM SắT MIMECO - TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100102580-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Đệ
Địa chỉ: Lô C2, Khu Công nghiệp Long Bình An, Phường Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN Và XâY DựNG VIệT NAM TạI TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100103295-009 - Người đại diện pháp luật: Phùng Gia Hòa
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

VIETTEL TUYêN QUANG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-025 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Chuyên
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công Ty Bảo Hiểm PJICO Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100110768-053 - Người đại diện pháp luật: Luyện Duy Khánh
Địa chỉ: Số 2, đường Phan Thiết, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100111948-153 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Thuận
Địa chỉ: Số 182, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100112437-171 - Người đại diện pháp luật: Hà Thành Hải
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100150619-022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh
Địa chỉ: Số 04 đường Bình Thuận, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐIệN Tử SAO Đỏ TạI TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100250243-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kỳ Thành
Địa chỉ: Số nhà 316, 318 khu chung cư đường Tân Trào, tổ 11, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100283873-109 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quang Dũng
Địa chỉ: Số nhà 155, đường Bình Thuận, tổ 08, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TâY Hồ TạI TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100319865-003 - Người đại diện pháp luật: Vương Ngọc Tư
Địa chỉ: Tổ dân phố Xây dựng, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100686174-223 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hà
Địa chỉ: Số nhà 112, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Sơn Dương Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100686174-531 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Huy
Địa chỉ: Tổ nhân dân Đăng Châu, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN SơN TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100686174-532 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Tưởng
Địa chỉ: Chuyển đến: Xóm 11, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HàM YêN TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100686174-533 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Toại
Địa chỉ: Khu Tân Bắc, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHIêM HOá TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100686174-534 - Người đại diện pháp luật: Nguyen Huy Hoang
Địa chỉ: Số 25, tổ dân phố Vĩnh Tài, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang