Tìm kiếm
Có 11.826 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC VĩNH PHúC - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-027 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hưng
Địa chỉ: Số nhà 195, Đường Trần Phú, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Trạm chế biến và kinh doanh than Hương Canh

Mã số thuế: 0100100689-040 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quế
Địa chỉ: , Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THứC ăN CHăN NUôI TRUNG ươNG Xí NGHIệP Gà GIốNG TAM ĐảO

Mã số thuế: 0100101932-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Liêm
Địa chỉ: Thôn Tam hà, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN Và Cơ KHí - NHà MáY Cơ KHí 2 MIMECO

Mã số thuế: 0100102580-001 - Người đại diện pháp luật: Tăng Minh Hà
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Tổ 08, Phường Trưng Nhị, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CôNG TY CHăN NUôI TAM ĐảO - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CHăN NUôI VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0100104443-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Anh
Địa chỉ: Thôn Gia Khau, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH VINA2 XUâN HòA - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG VINA2

Mã số thuế: 0100105895-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn việt cường
Địa chỉ: Tổ 5, Đường Phạm Hồng Thái, Phường Đồng Xuân, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH XăNG DầU VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100107564-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Vinh
Địa chỉ: , Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Và Xuất Khẩu Lao Động

Mã số thuế: 0100108247-018 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Phú
Địa chỉ: Số nhà 181, Phố An Sơn, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100108656-033 - Người đại diện pháp luật: Khương Đình Đức
Địa chỉ: Khu Dân Cư BCH Quân Sự Tỉnh, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

VIETTEL VĩNH PHúC - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-013 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Tuấn
Địa chỉ: Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CN Công ty TNHH 1 thành viên du lịch công đoàn Việt Nam -tại tỉnh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0100110091-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Biên
Địa chỉ: Số nhà 622 đường Mê linh phường Khai quang, , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Công ty bảo hiểm PJICO Vĩnh phúc

Mã số thuế: 0100110768-051 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quốc Bình
Địa chỉ: số 27 đường Ngô Gia Tự,, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100111948-009 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Mai
Địa chỉ: Số 4 - Đường Ngô quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHúC YêN

Mã số thuế: 0100111948-091 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Số 04, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH XUYêN

Mã số thuế: 0100111948-124 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hùng
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100112437-033 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Cúc
Địa chỉ: Số 392A, Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH PHúC YêN

Mã số thuế: 0100112437-167 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: Số 6, Tổ 8 đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngân Hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0100112620-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tư
Địa chỉ: Số 6, phố Lý Bôn, phường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Thú Y

Mã số thuế: 0100114258-006 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Hào
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100150619-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Số 08, Đường Kim Ngọc, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc