Tìm kiếm
Có 6.414 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC Hà NAM - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-026 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Dũng
Địa chỉ: Số 9 đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CôNG TY CP ĐIệN Cơ THốNG NHấT - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0100100449-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hải
Địa chỉ: Lô B6+B7, Khu công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Minh, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DệT 19/5 Hà NộI TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0100100495-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Minh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

Công ty kinh doanh than Hà Nam - chi nhánh công ty CP kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Mã số thuế: 0100100689-049 - Người đại diện pháp luật: Phạm Lương Đồng
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY Hà NộI

Mã số thuế: 0100100826-018 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn 2, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

NHà MáY SảN XUấT GIầY DA XUấT KHẩU

Mã số thuế: 0100100939-003 - Người đại diện pháp luật: Đinh Trọng Tần
Địa chỉ: khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Hà Nam

Mã số thuế: 0100101072-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lân Đơn
Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Chi Nhánh Mimeco Hà Nam

Mã số thuế: 0100102580-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Liên An
Địa chỉ: , Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Chi nhánh Công ty CP đầu tư xây dựng và bê tông Vĩnh Tuy

Mã số thuế: 0100105158-006 - Người đại diện pháp luật: Đinh Huy Hùng
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, , Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG Và MôI TRườNG VICEM TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0100106352-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Đa
Địa chỉ: La Mát, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Chi Nhánh Công Ty CP Licogi12 - Xí Nghiệp Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Hà Nam

Mã số thuế: 0100106433-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Xuân Tứ
Địa chỉ: Tiều khu La Mát, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN EMJ Hà NAM

Mã số thuế: 0100106634-021 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Tưởng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM MIềN BắC TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0100107099-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Bẩy
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY ĐầU Tư Hạ TầNG Và Đô THị VIGLACERA - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIGLACERA - CTCP

Mã số thuế: 0100108173-016 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sơn
Địa chỉ: Nhà điều hành Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

KCN ĐồNG VăN IV - CôNG TY KINH DOANH BấT ĐộNG SảN VIGLACERA (mã số ĐĐKD: 00002)

Mã số thuế: 0100108173-025 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Quốc lộ 38- Văn phòng điều hành KCN Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Chi nhánh xuất khẩu lao động và hợp tác quốc tế- Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8

Mã số thuế: 0100108247-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Tuấn
Địa chỉ: Km 233, Quốc lộ 1A, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

VIETTEL Hà NAM - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-014 - Người đại diện pháp luật: Hồ Việt Hưng
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Trung tâm thương mại Viettel Hà Nam - Chi nhánh tập đoàn viễn thông quân đội

Mã số thuế: 0100109106-464 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Công ty bảo hiểm PJICO Hà Nam

Mã số thuế: 0100110768-055 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hoa
Địa chỉ: Số 30, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0100111948-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Duy Vinh
Địa chỉ: Số 211 đường Lê Hoàn, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam