Tìm kiếm
Có 4.996 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THủY ĐIệN SơN LA - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-079 - Người đại diện pháp luật: Khương Thế Anh
Địa chỉ: Số 56, Đường Lò văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Sơn La

CôNG TY ĐIệN LựC SơN LA

Mã số thuế: 0100100417-017 - Người đại diện pháp luật: Cầm Văn Giáo
Địa chỉ: Số 160, Đường 3/2, Tổ 10, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Sơn La

CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ SơN LA

Mã số thuế: 0100101072-038 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: Số 278, đường Trường Chinh, tổ 1, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Sơn La

Chi Nhánh Tổng Công Ty Chè Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Tại Sơn La - Vinatea Mộc Châu

Mã số thuế: 0100103915-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Chánh
Địa chỉ: Tiểu khu Chè Đen I, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CN Tổng công ty Xây dựng NN và PTNT - Công ty TNHH một thành viên tại Sơn La

Mã số thuế: 0100104267-013 - Người đại diện pháp luật: Bạch Quang Dũng
Địa chỉ: Số 06, đường cách mạng tháng 8, tổ 9, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Sơn La

VIETTEL SơN LA - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-073 - Người đại diện pháp luật: Trương Công Lịch
Địa chỉ: Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Sơn La

Công ty bảo hiểm PJICO Sơn La

Mã số thuế: 0100110768-041 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hải
Địa chỉ: Số 196 đường Trường Chinh, tổ 1, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Sơn La

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Sơn La

Mã số thuế: 0100111948-144 - Người đại diện pháp luật: Chu Đức Dung
Địa chỉ: Số 93, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Sơn La

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Sơn La

Mã số thuế: 0100150619-016 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Dũng
Địa chỉ: Số nhà 188, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Sơn La

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 0100283873-099 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Trung
Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) Tòa nhà Viettel, Số 1, Đường Chu Văn Thịn, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Sơn La

Chi nhánh Công Ty TNHH Hoàng Phương I Tại Mộc Châu Sơn la

Mã số thuế: 0100407310-003 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 1 - Xã Mường Sang, , , Sơn La

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH TâN HồNG - CHI NHáNH TâY BắC

Mã số thuế: 0100520965-002 - Người đại diện pháp luật: Cao Hoàng Phương
Địa chỉ: Bản Chát, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên, Sơn La

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Sơn La

Mã số thuế: 0100686174-214 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hoa
Địa chỉ: Số 8, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 5, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Sơn La

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Huyện Quỳnh Nhai Sơn La

Mã số thuế: 0100686174-347 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Ninh
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN THUậN CHâU SơN LA

Mã số thuế: 0100686174-348 - Người đại diện pháp luật: Trương Công Hoàng
Địa chỉ: Tiểu khu 8, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN SôNG Mã SơN LA

Mã số thuế: 0100686174-349 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Toàn
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Sơn La

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN MộC CHâU SơN LA

Mã số thuế: 0100686174-350 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cửu
Địa chỉ: Tiểu khu 14, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Huyện Mai Sơn Sơn La

Mã số thuế: 0100686174-351 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Tùng
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN PHù YêN SơN LA

Mã số thuế: 0100686174-352 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Khánh
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố SơN LA

Mã số thuế: 0100686174-353 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Lương
Địa chỉ: Số 09, Đường Tô Hiệu, Tổ 4, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Sơn La