Tìm kiếm
Có 15.323 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHOá VIệT - TIệP TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0100100537-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Toàn
Địa chỉ: 38 đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

CHI NHáNH TổNG CôNG TY MAY 10 - CôNG TY Cổ PHầN TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0100101308-033 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: 304 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí 4 Và Xây Dựng Thăng Long - Chi Nhánh Cần Thơ - Xí Nghiệp Xây Dựng Số 9

Mã số thuế: 0100104436-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Huyên
Địa chỉ: 635, lầu 1, đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH VậT Tư Và XâY DựNG - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0100104919-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Anh
Địa chỉ: Khu vực Bình Chánh, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Và HợP TáC ĐầU Tư VILEXIM TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0100107035-005 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Quyến
Địa chỉ: ấp Thới Khánh A, Xã Tân Thạnh, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và DU LịCH - CHI NHáNH MIềN TâY

Mã số thuế: 0100107074-003 - Người đại diện pháp luật: Đinh Tuấn Kiệt
Địa chỉ: Số 96/11 Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM MIềN BắC TạI TâY NAM Bộ

Mã số thuế: 0100107099-037 - Người đại diện pháp luật: Trần Vinh Quang
Địa chỉ: ấp Thới Khánh, Xã Tân Thạnh, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM MIềN BắC TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0100107099-055 - Người đại diện pháp luật: Trần Vinh Quang
Địa chỉ: ấp Thới Khánh, Xã Tân Thạnh, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

CHI NHáNH MIềN TâY NAM Bộ - TổNG CôNG TY 789 (CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN)

Mã số thuế: 0100107613-023 - Người đại diện pháp luật: Trương Thanh Hải
Địa chỉ: 588A/22, đường Võ Văn Kiệt, khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0100107638-040 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Thạch
Địa chỉ: 179B, Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

NHà XUấT BảN GIáO DụC TạI THàNH PHố CầN THơ

Mã số thuế: 0100108543-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thái An
Địa chỉ: 162D, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traphaco Tại Cần Thơ

Mã số thuế: 0100108656-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Trung Vinh
Địa chỉ: C8-35 và C8-36, đường số 12, Khu DC 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Chi nhánh Cty xăng dầu quân đội -Trạm xăng dầu 19/8

Mã số thuế: 0100108688-021 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thới Hoà, xã Thới Thuận, , Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

VIETTEL CầN THơ - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thuận
Địa chỉ: Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Chi cục Đăng kiểm Số 8

Mã số thuế: 0100109120-007 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mỵ
Địa chỉ: 138 B1 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

CHI NHáNH TạI THàNH PHố CầN THơ CôNG TY Cổ PHầN ARMEPHACO

Mã số thuế: 0100109191-006 - Người đại diện pháp luật: Trương Nguyễn Minh Sơn
Địa chỉ: D18, đường số 30, Khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Công ty Bảo hiểm Pjico Cần Thơ

Mã số thuế: 0100110768-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Luân
Địa chỉ: 110 CMT8, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại Cần Thơ

Mã số thuế: 0100111289-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Vũ Phương Linh
Địa chỉ: số 316 đường 30 tháng 04, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM -CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0100111948-040 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VIỆT QUỐC
Địa chỉ: Số 9 Phan Đình Phùng, P Tân An, , Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH TâY Đô

Mã số thuế: 0100111948-132 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trung
Địa chỉ: Số 54, đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ