Tìm kiếm
Có 5.030 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ PHú YêN

Mã số thuế: 0100101072-020 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hải
Địa chỉ: Thôn Chính Nghĩa, Xã An Phú, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Chi Nhánh Phú Yên - Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật 1 Trung ương

Mã số thuế: 0100101611-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Trung
Địa chỉ: Số 48 A Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Hàng Không Việt Nam (Skypec) Tại Phú Yên

Mã số thuế: 0100107638-035 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu Phố 5, Phường Phú Thạnh, TP Tuy Hoà, Phú Yên

VIETTEL PHú YêN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-059 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Công ty Bảo hiểm PJICO Phú Yên

Mã số thuế: 0100110768-032 - Người đại diện pháp luật: Đào Nam Hải
Địa chỉ: 269 Đường Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Phú Yên

Mã số thuế: 0100111948-025 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hồng Lĩnh
Địa chỉ: Số 236 Hùng Vương, Phường 7, TP Tuy Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG PHú YêN - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-036 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Lương Ngọc
Địa chỉ: 218 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG THươNG MạI CP NGOạI THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 0100112437-075 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thái
Địa chỉ: Số 145 Hùng Vương, Phường 6, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 0100150619-054 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Phương
Địa chỉ: Số 100 Duy Tân, Phường 5, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 0100283873-116 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh
Địa chỉ: Số 99A-101 đường Hùng Vương, Phường 6, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-192 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Mẫn
Địa chỉ: Số 321 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã ĐôNG HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-727 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tỉn
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã SôNG CầU PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-728 - Người đại diện pháp luật: Tô Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 10 đường Hùng Vương, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâY HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-729 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thiệt
Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM THàNH PHố TUY HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-730 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàng
Địa chỉ: Số 402 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN SơN HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-731 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Thuận
Địa chỉ: Số 33 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Trung Hòa, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố TUY HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-732 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Lộc
Địa chỉ: Số 255 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hoà, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TUY AN PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-733 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Sen
Địa chỉ: Số 312 Quốc lộ 1A, Khu phố Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN SôNG HINH PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-734 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Ngần
Địa chỉ: Số 13 đường Trần Hưng Đạo, Khu Phố 6, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Phú Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN PHú HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-735 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Đạt
Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Phú Hoà, Phú Yên