Tìm kiếm
Có 4.854 kết quả tìm kiếm
VIETTEL SóC TRăNG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-051 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trí Dũng
Địa chỉ: Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Chi cục đăng kiểm Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100109120-040 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tài
Địa chỉ: 855 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Công ty bảo hiểm Pjico Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100110768-038 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thanh Liêm
Địa chỉ: 737 Quốc lộ 1, K3, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100111948-084 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc ánh
Địa chỉ: Số 24C Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100112437-045 - Người đại diện pháp luật: Trần Chí Luận
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100112620-015 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chơn
Địa chỉ: Số 649 Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam � Ban Dự án Nhiệt Điện Long Phú

Mã số thuế: 0100150577-040 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Kiên
Địa chỉ: ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100150619-056 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100230800-074 - Người đại diện pháp luật: Lê Chí Linh
Địa chỉ: Số PG01-01 Đường Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100283873-118 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Khải
Địa chỉ: 26 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100520429-045 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 456/11 Mạc Đĩnh Chi, Khóm 06, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ban Quản Lý Dự án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1

Mã số thuế: 0100681592-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Toàn
Địa chỉ: ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100686174-212 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Bá
Địa chỉ: Số 20B Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Mỹ XUYêN SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-931 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Tuấn
Địa chỉ: 10A-10 ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Kế Sách Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100686174-932 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Thanh
Địa chỉ: 2 đường 3/2, ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Châu Thành Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100686174-933 - Người đại diện pháp luật: Lê Bình Dương
Địa chỉ: 151 ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BA XUYêN SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-934 - Người đại diện pháp luật: Lưu Hoàng Lơ
Địa chỉ: 11 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THạNH PHú SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-935 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thanh Bình
Địa chỉ: Số 126, ấp Khu 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LONG PHú SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-936 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Điền
Địa chỉ: 9 Đoàn Thế Trung, ấp 3, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TRầN Đề SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-937 - Người đại diện pháp luật: Phạm Việt Thắng
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng