Tìm kiếm
Có 5.046 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC LàO CAI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-020 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Trạm chế biến và kinh doanh than Phố Lu

Mã số thuế: 0100100689-046 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: SN 155 Lê Hồng Phong, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Trạm chế biến và kinh doanh than Lào Cai

Mã số thuế: 0100100689-047 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: SN 161 Đ. Nguyễn Huệ, , Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ TâY BắC

Mã số thuế: 0100101072-009 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Đĩnh
Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CHI NHáNH TâY BắC - TổNG CôNG TY LươNG THựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100102608-019 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tiến
Địa chỉ: Đường Thuận Hải, thôn Cốc Sâm 5, Xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

TổNG CôNG TY KHOáNG SảN TKV - CTCP-CHI NHáNH Mỏ TUYểN ĐồNG SIN QUYềN, LàO CAI-VIMICO

Mã số thuế: 0100103087-005 - Người đại diện pháp luật: Lý Xuân Tuyên
Địa chỉ: Xã Bản Vược, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TổNG CôNG TY KHOáNG SảN TKV-CTCP-CHI NHáNH LUYệN ĐồNG LàO CAI-VIMICO

Mã số thuế: 0100103087-008 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Tuệ
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 8 - Lào cai

Mã số thuế: 0100103224-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàng
Địa chỉ: 007 Đường Nguyễn huệ, , , Lào Cai

Chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng

Mã số thuế: 0100104919-005 - Người đại diện pháp luật: Đào Ngọc Thành
Địa chỉ: Đường Phan bội Châu -, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM - KHAI THáC ĐườNG SắT LàO CAI

Mã số thuế: 0100105052-007 - Người đại diện pháp luật: Điêu Khắc Minh
Địa chỉ: Ga Lào Cai, đường Khánh Yên, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI ĐườNG SắT TạI LàO CAI

Mã số thuế: 0100105207-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Số 321 đường Khánh Yên - phường Phố Mới, , Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU VậT Tư THIếT Bị ĐườNG SắT LàO CAI

Mã số thuế: 0100106031-007 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 045, đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI ĐườNG SắT Hà NộI - CHI NHáNH VậN TảI ĐườNG SắT LàO CAI

Mã số thuế: 0100106264-051 - Người đại diện pháp luật: Trần Long
Địa chỉ: Tổ 21, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VINACONTROL LàO CAI

Mã số thuế: 0100107772-016 - Người đại diện pháp luật: Vũ Huy Thông
Địa chỉ: Số nhà 108, phố Hưng Hóa, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

VIETTEL LàO CAI - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-015 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Thu Hà
Địa chỉ: B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Công Đoàn Việt Nam Tại Lào Cai

Mã số thuế: 0100110091-006 - Người đại diện pháp luật: Phạm Việt Tiến
Địa chỉ: Tổ 7 C phố Hàm Rồng, , Thị Xã Sa Pa, Lào Cai

Công ty bảo hiểm PJICO lào cai

Mã số thuế: 0100110768-036 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hải
Địa chỉ: Số 275, Đường Lê Thanh, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH LàO CAI

Mã số thuế: 0100111948-088 - Người đại diện pháp luật: Đinh Xuân Thắng
Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG LàO CAI � CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-016 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: Tòa nhà VNPT Lào Cai, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH LàO CAI

Mã số thuế: 0100112437-143 - Người đại diện pháp luật: Đặng Việt Hùng
Địa chỉ: Số nhà 079, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai