Tìm kiếm
Có 11.166 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC HưNG YêN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-025 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thiện
Địa chỉ: Số 308, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Chi nhánh công ty TNHH 1 TV dệt kim Đông Xuân tại Hưng Yên

Mã số thuế: 0100100583-004 - Người đại diện pháp luật: Chương Thị Thanh Hoà
Địa chỉ: Thôn Thọ Bình, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN DệT 10/10 - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100100590-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bản
Địa chỉ: Thôn Phan Bôi, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

CHI NHáNH TổNG CôNG TY THươNG MạI Hà NộI - CôNG TY Cổ PHầN TạI TỉNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100101273-009 - Người đại diện pháp luật: Phạm Sơn Tùng
Địa chỉ: Tổ dân phố Trại, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Chi nhánh phía bắc thuộc công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Mã số thuế: 0100101611-005 - Người đại diện pháp luật: Đặng văn thông
Địa chỉ: ., Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN SơN TổNG HợP Hà NộI - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100103619-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện ái
Địa chỉ: Khu công nghiệp Minh Đức, Phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

CHI NHáNH CHăN NUôI Mỹ VăN -TổNG CôNG TY CHăN NUôI VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0100104443-006 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ô Tô TMT TạI TỉNH HưNG YêN - NHà MáY XE KHáCH, XE BUýT TMT

Mã số thuế: 0100104563-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Kiến
Địa chỉ: Km23, Quốc lộ 5A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ô Tô TMT TạI TỉNH HưNG YêN - NHà MáY ô Tô CửU LONG

Mã số thuế: 0100104563-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hiếu
Địa chỉ: Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY CP Cơ KHí NGô GIA Tự - NHà MáY ô Tô NGô GIA Tự

Mã số thuế: 0100104637-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Minh
Địa chỉ: Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐườNG Bộ 240

Mã số thuế: 0100104718-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hữu Hải
Địa chỉ: Km12, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đông Anh - Chi Nhánh Hưng Yên

Mã số thuế: 0100106384-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Sơn Hải
Địa chỉ: Thôn Hải Yến, Xã Hải Triều, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU BAO Bì - Xí NGHIệP NHựA

Mã số thuế: 0100106786-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: Thôn Ngọc Đà, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Chi nhánh công ty CP Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM tại Hưng Yên

Mã số thuế: 0100107035-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vấn
Địa chỉ: Trưng Trắc, , Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THUỷ Tạ - NHà MáY CHế BIếN THựC PHẩM Và NướC GIảI KHáT

Mã số thuế: 0100107268-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Thắng Lợi

Mã số thuế: 0100107620-041 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Huy
Địa chỉ: Số 6, đường Đoàn Thị Điểm, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Thời Trang Hà Nội - Xí Nghiệp May Xuất Khẩu Yên Mỹ

Mã số thuế: 0100107927-043 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Tân
Địa chỉ: Thôn Giai Phạm, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

SIêU THị INTIMEX HưNG YêN - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN INTIMEX VIệT NAM TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0100108039-024 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Thắng
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Phố Nối, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và THươNG MạI ĐôNG á

Mã số thuế: 0100108060 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đình Quý
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không

Mã số thuế: 0100108092-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Huy Huệ
Địa chỉ: Thôn Đọ, Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên