Tìm kiếm
Có 20.115 kết quả tìm kiếm
TRUNG TâM ĐIềU DưỡNG NGàNH THAN - VVMI- CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP Mỏ VIệT BắC TKV - CTCP

Mã số thuế: 0100100015-025 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Hợi
Địa chỉ: Số 41 đường Thanh Niên, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY ĐIệN LựC THANH HOá - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-009 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 96 Triệu Quốc Đạt, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Trung Tâm Điều Dưỡng Điện Lực Miền Bắc

Mã số thuế: 0100100417-044 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Hồ Xuân Hương, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY KINH DOANH THAN THANH HóA CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THAN MIềN BắC - VINACOMIN

Mã số thuế: 0100100689-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Toán
Địa chỉ: Số 75 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIầY THượNG ĐìNH TạI SầM SơN

Mã số thuế: 0100100939-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tâm
Địa chỉ: Phường Trường Sơn, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH TổNG CôNG TY MAY 10 - CôNG TY Cổ PHầN Xí NGHIệP MAY BỉM SơN

Mã số thuế: 0100101308-020 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn ánh Dương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY LắP ĐầU Tư Và PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP THANH HóA

Mã số thuế: 0100103471-005 - Người đại diện pháp luật: Đào Quang Trung
Địa chỉ: Số nhà 181 đường Thành Thái, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

NHà MáY ô Tô VEAM-TổNG CôNG TY MáY ĐộNG LựC Và MáY NôNG NGHIệP VIệT NAM-CTCP

Mã số thuế: 0100103866-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Dũng
Địa chỉ: P Bắc Sơn - TX Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam - Khai Thác Đường Sắt Hà Thanh

Mã số thuế: 0100105052-005 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Toàn
Địa chỉ: Số 48 Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI ĐườNG SắT TạI BỉM SơN

Mã số thuế: 0100105207-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Trường
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Ban điều hành dự án XD Hồ chứa nước Cửa Đạt

Mã số thuế: 0100105616-019 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Mỹ, , Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU VậT Tư THIếT Bị ĐườNG SắT - Xí NGHIệP VậT Tư Và DịCH Vụ THA

Mã số thuế: 0100106031-013 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hồng
Địa chỉ: Số 91 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU VậT Tư THIếT Bị ĐườNG SắT - CHI NHáNH 2 THANH HóA

Mã số thuế: 0100106031-016 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hồng
Địa chỉ: SN 91 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI ĐườNG SắT Hà NộI - CHI NHáNH VậN TảI ĐườNG SắT BỉM SơN

Mã số thuế: 0100106264-037 - Người đại diện pháp luật: Bùi Lê Sơn
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG Và MôI TRườNG VICEM TạI BỉM SơN

Mã số thuế: 0100106352-015 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Sơn
Địa chỉ: SN 61 đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI ĐạI THANH - NHà MáY GốM XâY DựNG THịNH LộC

Mã số thuế: 0100106514-007 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, , Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thanh - Nhà Máy Gốm Xây Dựng Thịnh Lộc

Mã số thuế: 0100106514-008 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, , Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thanh - Nhà Máy Gốm Xây Dựng Nga Sơn

Mã số thuế: 0100106514-009 - Người đại diện pháp luật: Kiều Xuân Long
Địa chỉ: Thôn Báo Văn, , Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0100107638-031 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Quán
Địa chỉ: Sân bay Thọ Xuân, Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN INTIMEX VIệT NAM TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0100108039-023 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tú
Địa chỉ: Số 5 đường Thanh Niên, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá