Tìm kiếm
Có 17.018 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Than - Vinacomin Tại Quảng Ninh

Mã số thuế: 0100100304-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 33, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CôNG TY ĐIệN LựC QUảNG NINH - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tĩnh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Than Miền Bắc-Vinacomin Tại Quảng Ninh

Mã số thuế: 0100100689-010 - Người đại diện pháp luật: Vũ Khắc Lân
Địa chỉ: Số 11 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH 1 THàNH VIêN XâY LắP ĐIệN 4.3

Mã số thuế: 0100100872-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hiền
Địa chỉ: Số 233B, đường Trần Nhân Tông, Phường Yên Thanh, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

CôNG TY CôNG NGHIệP HOá CHấT Mỏ QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100101072-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Liệu
Địa chỉ: Tổ 25, khu 4, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CôNG TY CôNG NGHIệP HOá CHấT Mỏ CẩM PHả

Mã số thuế: 0100101072-026 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quang Trung
Địa chỉ: Khu Thủy Sơn, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ - VINACOMIN , TRUNG TâM VậT LIệU Nổ CôNG NGHIệP

Mã số thuế: 0100101072-029 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Linh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hồng Thái Tây, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và THươNG MạI - VINACOMIN - CHI NHáNH VâN LONG

Mã số thuế: 0100101298-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Toàn
Địa chỉ: 801 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và THươNG MạI - VINACOMIN - CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100101298-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Tuyến
Địa chỉ: Phố Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY MAY 10 - CôNG TY Cổ PHầN TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100101308-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Số 117 đường 25/4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Trung tâm an toàn mỏ

Mã số thuế: 0100101594-002 - Người đại diện pháp luật: Phùng Quốc Huy
Địa chỉ: -, Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà 12 - Xí NGHIệP SôNG Đà 12.16

Mã số thuế: 0100105140-023 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Thủy
Địa chỉ: Tổ 6, Khu II, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THUê TàU TạI QUảNG NINH (VIETFRACHT QUảNG NINH)

Mã số thuế: 0100105937-004 - Người đại diện pháp luật: Đào Quang Tùng
Địa chỉ: 51 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng khách sạn HIDDEN CHARM

Mã số thuế: 0100106200-011 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Cao Khải
Địa chỉ: Lô 22D, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG Và MôI TRườNG VICEM TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100106352-006 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Phương
Địa chỉ: Tổ 1A, Khu 6A, Phố Hải Phúc, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG Và MôI TRườNG VICEM - ĐOàN VậN TảI

Mã số thuế: 0100106352-008 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Nam
Địa chỉ: Số nhà 24, phố chợ Cũ, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Chi Nhánh Tổng Công Ty Licogi-Ctcp: Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Licogi Số 2

Mã số thuế: 0100106440-011 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Đến
Địa chỉ: Khu đô thị mới cột 5, cột 8, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Xúc Tiến Đầu Tư Tại Quảng Ninh

Mã số thuế: 0100106680-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thạch
Địa chỉ: Số 19, đường Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT BAO Bì Và HàNG XUấT KHẩU TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100106793-011 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Vịnh
Địa chỉ: Số 8 đại lộ Hòa Bình, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH VIệT NAM - Hà NộI - CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100107187-004 - Người đại diện pháp luật: Ngô Duy Ninh
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh