Tìm kiếm
Có 6.914 kết quả tìm kiếm
VIETTEL TâY NINH - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-060 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tú
Địa chỉ: Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Công ty Bảo hiểm PJICO Tây Ninh

Mã số thuế: 0100110768-050 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Năng
Địa chỉ: Số 133 đường 30/4, KP4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100111948-032 - Người đại diện pháp luật: Trương Thành Long
Địa chỉ: Số 247 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH HòA THàNH

Mã số thuế: 0100111948-135 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Diễm Lệ
Địa chỉ: Số 77, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 2, Phường Long Hoa, Thị xã Hoà Thành, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM CHI NHáNH KCN TRảNG BàNG

Mã số thuế: 0100111948-138 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Châu
Địa chỉ: 1564 A1, quốc lộ 22, khu phố An Bình, Phường An Tịnh , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG TâY NINH - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-055 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ LƯƠNG NGỌC
Địa chỉ: Số 186 đường 30/4, KP1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam-Chi Nhánh Tây Ninh

Mã số thuế: 0100112437-070 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Sự
Địa chỉ: Số 313, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Tây Ninh

Mã số thuế: 0100112620-034 - Người đại diện pháp luật: Lương Xuân Vũ
Địa chỉ: số 569, đường Cách mạng Tháng Tám, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100150619-059 - Người đại diện pháp luật: Trương Hồng Nhựt
Địa chỉ: Số 492, đường 30/4, khu phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM � CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100230800-055 - Người đại diện pháp luật: Trương Thanh Dân
Địa chỉ: Số 366 - 368, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM-CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100233488-050 - Người đại diện pháp luật: Phan Hùng Xuân
Địa chỉ: L4, L5 khu Shophouse MBLAND, đường 30/4, khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100283873-082 - Người đại diện pháp luật: Đặng Trung Việt
Địa chỉ: Số 360-362, đường 30/4, khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA CHI NHáNH TâY NINH

Mã số thuế: 0100520429-009 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 640, đường Tôn Đức Thắng, ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Thị xã Hoà Thành, Tây Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN DươNG MINH CHâU TâY NINH

Mã số thuế: 0100686174-667 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Dũng
Địa chỉ: Số 381 đường Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâN CHâU TâY NINH

Mã số thuế: 0100686174-668 - Người đại diện pháp luật: Tống Đức Hưởng
Địa chỉ: Số 388, đường Lê Duẩn, khu phố 2, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã TRảNG BàNG TâY NINH

Mã số thuế: 0100686174-671 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trinh
Địa chỉ: Số 1, Quốc lộ 22A, Khu phố Gia Huỳnh, Phường Trảng Bàng , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KHU CôNG NGHIệP TRảNG BàNG TâY NI

Mã số thuế: 0100686174-672 - Người đại diện pháp luật: Lại Văn Phê
Địa chỉ: Km32, Quốc lộ 22, Khu phố An Bình, Phường An Tịnh , Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngân Hàng NN Và PT Nông Thôn Việt Nam - CN Huyện Bến Cầu Tây Ninh

Mã số thuế: 0100686174-673 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Dũng
Địa chỉ: Số 1, đường Đặng Văn Son, khu phố 2, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Gò DầU TâY NINH

Mã số thuế: 0100686174-674 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thành Châu
Địa chỉ: Số 270, Quốc lộ 22B, khu phố Nội ô A, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KHU VựC MíA ĐườNG TâN HưNG TâY NI

Mã số thuế: 0100686174-675 - Người đại diện pháp luật: Phan Vinh Hiển
Địa chỉ: ấp Tân Tây, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây Ninh