Tìm kiếm
Có 1.859 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC ĐIệN BIêN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-021 - Người đại diện pháp luật: Trần Huy Hoàng
Địa chỉ: Số nhà 904, đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 3, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIốNG LâM NGHIệP TRUNG ươNG TạI ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100102566-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Phương
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn Tại Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 0100103785-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Uyên
Địa chỉ: Số nhà 04, Tổ dân phố 9, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

VIETTEL ĐIệN BIêN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-076 - Người đại diện pháp luật: Vi Tiến Cường
Địa chỉ: Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100111948-155 - Người đại diện pháp luật: Lã Văn Vinh
Địa chỉ: Số 07, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ dân phố 4, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100150619-017 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Đại Dương
Địa chỉ: Số nhà 888, Tổ dân phố 4, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT - XUấT NHậP KHẩU BEMES

Mã số thuế: 0100641455 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Thản
Địa chỉ: Số 514, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 0100686174-220 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Kính
Địa chỉ: Số nhà 884, Tổ dân phố 12, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thị Xã Mường Lay Điện Biên

Mã số thuế: 0100686174-568 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Hằng
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Mường Chà Điện Biên

Mã số thuế: 0100686174-569 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Hân
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100686174-570 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Thuần
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MườNG ảNG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100686174-571 - Người đại diện pháp luật: Ngô Xuân Thành
Địa chỉ: Bản Hón, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Điện Biên Đông Điện Biên

Mã số thuế: 0100686174-572 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thức
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Tuần Giáo Điện Biên

Mã số thuế: 0100686174-573 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Sơn
Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố ĐIệN BIêN PHủ

Mã số thuế: 0100686174-574 - Người đại diện pháp luật: Thào Thị Dê Dung
Địa chỉ: Số nhà 546, Tổ dân phố 1, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TủA CHùA ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100686174-575 - Người đại diện pháp luật: Văn Đình Việt
Địa chỉ: Khu Thống Nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MườNG NHé ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100686174-576 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Lương
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

MOBIFONE TỉNH ĐIệN BIêN - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 4 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MO

Mã số thuế: 0100686209-137 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Khánh
Địa chỉ: Số nhà 716, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 2, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 0100695387-070 - Người đại diện pháp luật: Đàm Xuân Triệu
Địa chỉ: Số 10 - Tổ 24 , đường Tôn Thất Tùng, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI ĐứC THàNH - CHI NHáNH PA KHOANG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0101106845-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Duy Thiện
Địa chỉ: , , Huyện Điện Biên, Điện Biên