Tìm kiếm
Có 3.956 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC YêN BáI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-012 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Thanh
Địa chỉ: 1061- Đường Yên ninh - phường Minh tân, , Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CHI NHáNH TổNG CôNG TY CHè VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN TạI YêN BáI - VINATEA YêN BáI

Mã số thuế: 0100103915-015 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Khiêm
Địa chỉ: xã Việt Cường, , Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Chi Nhánh Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam - Khai Thác Đường Sắt Hà Lào

Mã số thuế: 0100105052-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Long
Địa chỉ: Số 04, đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI YêN BáI

Mã số thuế: 0100108656-031 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Quốc
Địa chỉ: Số 210 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 10, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

VIETTEL YêN BáI - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-017 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Hoàn
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, tổ 3, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Công ty bảo hiểm PJICO Yên bái

Mã số thuế: 0100110768-054 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Vũ
Địa chỉ: Số 1082 đường Điện Biên, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM � CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0100111948-141 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng ánh
Địa chỉ: Số 887, đường Điện Biên, tổ 1, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0100112437-187 - Người đại diện pháp luật: Hồ Anh Tuấn
Địa chỉ: Đường Điện Biên, tổ 8, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái

Mã số thuế: 0100112620-032 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Vạn
Địa chỉ: SN 70, đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0100150619-020 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trung Tùng
Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0100230800-076 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vinh
Địa chỉ: Số nhà 806, đường Điện Biên, tổ 47, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - Chi Nhánh Yên Bái

Mã số thuế: 0100283873-110 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Duy
Địa chỉ: Số 736. đường Điện Biên, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Thành An 665 - Chi Nhánh Yên Bái

Mã số thuế: 0100385603-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiên
Địa chỉ: Tổ 18, Cường Bắc, Phường Nam Cường, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN COKYVINA CUNG CấP DịCH Vụ VIễN THôNG TạI TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0100684716-011 - Người đại diện pháp luật: Phan Nhat Tan
Địa chỉ: Số nhà 06, Tổ 16b, Đường Lương Văn Can, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-219 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hồng
Địa chỉ: Số nhà 43, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LụC YêN BắC YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-547 - Người đại diện pháp luật: Dư Công Vượng
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VăN CHấN YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-549 - Người đại diện pháp luật: Cao Ngoc Thanh
Địa chỉ: Bản Phiêng 1, Thị trấn Sơn Thịnh , Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Trạm Tấu Yên Bái

Mã số thuế: 0100686174-550 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Yên
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VăN YêN BắC YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-551 - Người đại diện pháp luật: Tô Minh Đức
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN BìNH BắC YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-552 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái