Tìm kiếm
Có 17.951 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh Miền Trung - Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Mã số thuế: 0100100047-010 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Toản
Địa chỉ: 303 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ NAM TRUNG Bộ

Mã số thuế: 0100101072-012 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Vân
Địa chỉ: Đường Trần Nam Trung, Thôn Phước Tân, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp miền Trung

Mã số thuế: 0100103633-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 16 đường Hoàng Hoa Thám, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

CN Công ty CP Đầu tư và Xây lắp 5 tại TP Nha Trang

Mã số thuế: 0100103841-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hội
Địa chỉ: D7 Chung cư 2 Lê Hồng Phong, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng NN và PTNT- Công ty TNHH Một thành viên tại Miền Trung và Tây nguyên

Mã số thuế: 0100104267-006 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuân
Địa chỉ: 30 Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM- KHAI THáC ĐườNG SắT PHú KHáNH

Mã số thuế: 0100105052-008 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Vinh
Địa chỉ: 19 Thái Nguyên, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM MIềN BắC TạI NHA TRANG

Mã số thuế: 0100107099-048 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Bẩy
Địa chỉ: Số 99 đường 23/10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHảO SáT Và XâY DựNG - USCO - TRUNG TâM THí NGHIệM Và KIểM ĐịNH XâY DựNG M

Mã số thuế: 0100107123-011 - Người đại diện pháp luật: Phan Gia Vũ
Địa chỉ: Số 180 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI KHá

Mã số thuế: 0100107638-041 - Người đại diện pháp luật: Văn Công Tuấn
Địa chỉ: Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Khánh Hòa

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traphaco Tại Khánh Hòa

Mã số thuế: 0100108656-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bích
Địa chỉ: Lô 20-22-24 đường B6, Khu Đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Công Ty Xăng Dầu Quân Đội Khu Vực 3

Mã số thuế: 0100108688-016 - Người đại diện pháp luật: Đậu Huy Hà
Địa chỉ: Số 15 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

VIETTEL KHáNH HòA - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-066 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Tiến
Địa chỉ: Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Chi cục đăng kiểm số 5

Mã số thuế: 0100109120-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Duy Khánh
Địa chỉ: 40- Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Công ty Bảo hiểm PJICO Khánh Hòa

Mã số thuế: 0100110768-008 - Người đại diện pháp luật: Trương Quang Khánh Thi
Địa chỉ: 47 Lê thành Phương, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Trung tâm Phát hành sách Nha Trang, NXB Chính trị Quốc gia

Mã số thuế: 0100111289-002 - Người đại diện pháp luật: Chu Văn Trung
Địa chỉ: 37- Đường 23/10- PSơn, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100111948-026 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Dung
Địa chỉ: 04 Hoàng Hoa Thám, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Khánh Hòa

Mã số thuế: 0100112437-007 - Người đại diện pháp luật: Lương Phan Sảng
Địa chỉ: Số 17 Quang Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Nha Trang

Mã số thuế: 0100112437-064 - Người đại diện pháp luật: Phan Ngọc Kính
Địa chỉ: 21 Lê Thành Phương, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Văn phòng đại diện phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hoà

Mã số thuế: 0100148391-013 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu Nguyệt
Địa chỉ: A5 Chung cư 02 Lê Hồng Phong - Phước Hải, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100150619-047 - Người đại diện pháp luật: null
Địa chỉ: 35 đường 2/4 Vạn Thắng, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa